| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SOHONETEU-AS AS5555

as-block:    AS5537 - AS5631
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5555
as-name:    SOHONETEU-AS
descr:     Sohonet European IP network
descr:     Media Industry advanced network services
org:      ORG-SL32-RIPE
import:     from AS21371 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6461 action pref=100; accept ANY
export:     to AS21371 announce AS16164
export:     to AS6461 announce AS16164
admin-c:    SNHM
tech-c:     SNHM
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SOHONET-NOC
created:    2004-11-11T20:12:55Z
last-modified: 2017-11-15T09:42:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SL32-RIPE
org-name:    Sohonet Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    5 Soho Street
address:    W1D 3DG
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442072926900
fax-no:     +442072926901
admin-c:    PASU-RIPE
admin-c:    MR4618-RIPE
admin-c:    BMR-RIPE
admin-c:    TOMM-RIPE
admin-c:    PEN-RIPE
mnt-by:     SOHONET-NOC
mnt-ref:    SOHONET-NOC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
abuse-c:    SA30980-RIPE
created:    2004-04-17T12:21:42Z
last-modified: 2020-12-16T12:35:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Sohonet Hostmaster
address:    Sohonet Ltd
address:    60 Poland St, London, UK
phone:     +44 207 292 6900
fax-no:     +44 207 292 6901
remarks:    Report troubles to support@sohonet.co.uk
admin-c:    SNHM
tech-c:     BMR-RIPE
tech-c:     CHTA-RIPE
tech-c:     ADHW-RIPE
tech-c:     PASU-RIPE
tech-c:     MR4618-RIPE
nic-hdl:    SNHM
mnt-by:     SOHONET-NOC
created:    2004-12-23T16:35:33Z
last-modified: 2010-12-29T08:30:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]