| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TAMBOVMAN-AS AS5553

as-block:    AS5537 - AS5631
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5553
as-name:    TAMBOVMAN-AS
org:      ORG-SEIo5-RIPE
descr:     Tambov, Russia
import:     from AS12389 action pref=50; accept ANY
import:     from AS20485 action pref=50; accept ANY
import:     from AS9162 action pref=50; accept AS9162
export:     to AS12389 announce AS-TAMBOVMAN
export:     to AS20485 announce AS-TAMBOVMAN
export:     to AS9162 announce AS-TAMBOVMAN
admin-c:    SS38390-RIPE
tech-c:     VVM99-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS5553-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2022-05-16T10:57:39Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-SEIo5-RIPE
org-name:    Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Tambov State Technical University"
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    Sovetskaya 106/5
address:    392000 Tambov Russia
abuse-c:    AR23785-RIPE
admin-c:    SS38390-RIPE
tech-c:     SS38390-RIPE
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     AS5553-MNT
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
created:    2010-07-29T08:42:17Z
last-modified: 2022-12-01T17:25:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Shipilov
address:    Tambov State Technical University
address:    Leningradskaya 1
address:    392620 Tambov
address:    Russia
phone:     +7 475 263 0735
nic-hdl:    SS38390-RIPE
mnt-by:     TSTUNET-MNT
created:    2022-05-16T10:18:11Z
last-modified: 2022-05-18T10:25:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Valery V Malin
address:    Tambov State Technical University
address:    106, Sovetskaya str.
address:    392620 Tambov City
phone:     +7 475 263 0735
nic-hdl:    VVM99-RIPE
mnt-by:     TSTUNET-MNT
created:    2022-05-16T10:39:09Z
last-modified: 2022-05-18T10:26:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]