| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DIALNET-UK AS5552

as-block:    AS5537 - AS5631
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5552
as-name:    DIALNET-UK
import:     from AS-ANY accept ANY
export:     to AS-ANY announce AS-REDSTONE
export:     to AS-ANY announce AS-REDSTONEv6
remarks:    ****************************************
remarks:    Open Peering Policy please contact:
remarks:    peering@redcentricplc.com
remarks:    ****************************************
org:      ORG-RSL38-RIPE
admin-c:    RN4510-RIPE
tech-c:     RN4510-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-uk-redcentric-1
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-07-20T14:27:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RSL38-RIPE
org-name:    Redcentric Solutions Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Central House
address:    HG3 1UG
address:    Harrogate
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441423850000
admin-c:    RN4510-RIPE
admin-c:    RS24185-RIPE
tech-c:     RN4510-RIPE
tech-c:     RS24185-RIPE
abuse-c:    AR56853-RIPE
mnt-ref:    mnt-uk-redcentric-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-uk-redcentric-1
created:    2019-11-19T09:00:04Z
last-modified: 2020-12-16T12:40:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Redcentric NOC
address:    Central House
address:    HG3 1UG
address:    Harrogate
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441423850000
nic-hdl:    RN4510-RIPE
mnt-by:     mnt-uk-redcentric-1
created:    2019-11-19T09:00:02Z
last-modified: 2022-06-09T09:00:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]