| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CORINET AS5551

as-block:    AS5537 - AS5631
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5551
as-name:    CORINET
remarks:    European downstream of C&W USA, AS3561
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    - operational support - peeringsupport@vodafone.com (24x7)
remarks:    - new peering requests - peeringrequest@vodafone.com
remarks:    -------------------------------------------------------
import:     from AS3561 action pref=150; accept ANY
import:     from AS2856 action pref=250; accept ANY
import:     from AS2529 action pref=250; accept ANY
import:     from AS1290 action pref=250; accept ANY
import:     from AS786 action pref=250; accept ANY
import:     from AS702 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5378 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5089 action pref=250; accept ANY
import:     from AS3344 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5388 action pref=250; accept ANY
import:     from AS2686 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5669 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5413 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5390 action pref=250; accept ANY
import:     from AS3257 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5571 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5462 action pref=250; accept ANY
import:     from AS6067 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5621 action pref=250; accept ANY
import:     from AS1273 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5604 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5409 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5607 action pref=250; accept ANY
import:     from AS8272 action pref=250; accept ANY
import:     from AS8220 action pref=250; accept ANY
import:     from AS3320 action pref=250; accept ANY
import:     from AS8297 action pref=250; accept ANY
import:     from AS3286 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5496 action pref=250; accept ANY
import:     from AS6805 action pref=250; accept ANY
import:     from AS6728 action pref=250; accept ANY
import:     from AS6847 action pref=250; accept ANY
import:     from AS3292 action pref=250; accept ANY
import:     from AS8426 action pref=250; accept ANY
import:     from AS8709 action pref=250; accept ANY
import:     from AS8918 action pref=250; accept ANY
import:     from AS8586 action pref=250; accept ANY
import:     from AS7176 action pref=250; accept ANY
import:     from AS6461 action pref=250; accept ANY
import:     from AS9057 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5552 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5466 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5594 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5511 action pref=250; accept ANY
import:     from AS6730 action pref=250; accept ANY
import:     from AS8582 action pref=250; accept ANY
import:     from AS8938 action pref=250; accept ANY
import:     from AS8851 action pref=250; accept ANY
import:     from AS9193 action pref=250; accept ANY
import:     from AS2818 action pref=250; accept ANY
import:     from AS2871 action pref=250; accept ANY
import:     from AS8210 action pref=250; accept ANY
import:     from AS3303 action pref=250; accept ANY
import:     from AS3549 action pref=250; accept ANY
import:     from AS5459 action pref=250; accept ANY
import:     from AS2110 action pref=250; accept ANY
import:     from AS8897 action pref=250; accept ANY
import:     from AS6757 action pref=300; accept AS6757
import:     from AS8635 action pref=300; accept AS8635
import:     from AS72 action pref=300; accept AS72
import:     from AS1889 action pref=300; accept AS1889
import:     from AS9198 action pref=300; accept AS9198 AS5434 AS8825
import:     from AS13053 action pref=300; accept AS-STK
import:     from AS5713 action pref=300; accept (AS5713 AS6083 AS6089 AS10393 AS7020 AS8094 AS10505 AS7390 AS11265 AS11157 AS7460 AS10474 AS11845 AS14115 AS16637 AS2018)
import:     from AS12486 action pref=300; accept AS12486
import:     from AS12530 action pref=300; accept AS-SVITONLINE
import:     from AS8359 action pref=300; accept (AS9039 AS12768 AS8988 AS3252 AS9110)
import:     from AS4996 action pref=300; accept AS4996
import:     from AS1696 action pref=300; accept AS1696
import:     from AS13084 action pref=300; accept AS13084
import:     from AS15601 action pref=300; accept AS15601
import:     from AS3096 action pref=300; accept AS3096
import:     from AS16362 action pref=300; accept AS16362
export:     to AS3561 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS2856 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS2529 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS1290 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS786 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS702 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5378 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5089 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS3344 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5388 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS2686 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5669 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5413 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5390 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS3257 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5571 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5462 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS6067 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5621 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS1273 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5604 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5409 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5607 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS8272 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS8220 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS3320 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS8297 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS3286 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5496 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS6805 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS6728 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS6847 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS3292 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS8426 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS8709 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS8918 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS8586 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS7176 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS6461 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS9057 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5552 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5466 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5594 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5511 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS6730 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS8582 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS8938 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS8851 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS9193 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS2818 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS2871 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS8210 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS3303 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS3549 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS5459 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS2110 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS8897 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS6757 announce AS5551 AND {0.0.0.0/0}
export:     to AS8635 announce ANY
export:     to AS72 announce ANY
export:     to AS1889 announce ANY
export:     to AS9998 announce ANY
export:     to AS13053 announce ANY
export:     to AS5713 announce ANY
export:     to AS12486 announce ANY
export:     to AS12530 announce ANY
export:     to AS8359 announce ANY
export:     to AS4996 announce AS-CWCCUSTOMERS
export:     to AS1696 announce AS5551 AND {0.0.0.0/0}
export:     to AS13084 announce ANY
export:     to AS15601 announce ANY
export:     to AS3096 announce ANY
export:     to AS16362 announce AS-CWCCUSTOMERS
org:      ORG-VL225-RIPE
admin-c:    GSOC-RIPE
tech-c:     GSOC-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VODAFONE-WORLDWIDE-MNTNER
created:    2002-08-12T10:49:11Z
last-modified: 2022-07-11T09:03:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VL225-RIPE
org-name:    Vodafone Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Vodafone House, The Connection
address:    RG14 2FN
address:    Newbury
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 1635 33251
admin-c:    GSOC-RIPE
tech-c:     GSOC-RIPE
abuse-c:    AR40377-RIPE
mnt-ref:    CW-EUROPE-GSOC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CW-EUROPE-GSOC
created:    2017-05-11T14:35:11Z
last-modified: 2020-12-16T12:22:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Vodafone IP GSOC
address:    Vodafone Group PLC
address:    Melbourne Street
address:    Leeds
address:    LS2 7PS
address:    United Kingdom
phone:     +44 1344 602224
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    For network issues contact Network Control phone
remarks:    +44 1344 602224, email ncipsupport@vodafone.com
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    To report spam or network abuse email ipabuse@vodafone.co.uk
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    For more details please see http://www.as1273.net
remarks:    or refer to AS1273 object in the RIPE database
remarks:    ------------------------------------------------------------
admin-c:    VE1405-RIPE
tech-c:     VE1405-RIPE
abuse-mailbox: ipabuse@vodafone.co.uk
nic-hdl:    GSOC-RIPE
mnt-by:     CW-EUROPE-GSOC
created:    2002-08-26T15:06:10Z
last-modified: 2022-08-22T14:32:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]