| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SERVEREL-AS AS5545

as-block:    AS5537 - AS5631
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5545
as-name:    SERVEREL-AS
org:      ORG-SI191-RIPE
import:     from AS50245 accept ANY
export:     to AS50245 announce AS5545
import:     from AS15317 accept ANY
export:     to AS15317 announce AS5545
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE
admin-c:    SN5537-RIPE
tech-c:     SN5537-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SERVEREL-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2015-10-28T11:40:30Z
last-modified: 2022-02-03T11:56:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SI191-RIPE
org-name:    Serverel Inc.
org-type:    OTHER
phone:     +18772467863
address:    1111 West El Camino Real, STE 109-150
address:    Sunnyvale, California, USA
admin-c:    SN5537-RIPE
tech-c:     SN5537-RIPE
abuse-c:    SN5537-RIPE
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-ref:    SERVEREL-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     SERVEREL-MNT
created:    2017-06-30T07:49:22Z
last-modified: 2017-06-30T07:49:22Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Serverel NOC
address:    1111 West El Camino Real, STE 109-150, Sunnyvale, CA, US
nic-hdl:    SN5537-RIPE
abuse-mailbox: abuse@serverel.com
mnt-by:     SERVEREL-MNT
created:    2015-02-24T11:46:03Z
last-modified: 2019-04-01T12:23:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]