| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SPACENET AS5539

as-block:    AS5537 - AS5631
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5539
as-name:    SPACENET
status:     ASSIGNED
descr:     SpaceNET AG
descr:     Internet provider in southern germany
descr:     Joseph-Dollinger-Bogen 14, D-80807 Muenchen
descr:     Germany
org:      ORG-SA17-RIPE
remarks:    -----------------------------------
remarks:    ## upstream/transit ##
remarks:    -----------------------------------
import:     from AS1299 accept ANY # Telia-Upstream
export:     to  AS1299 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS1299 accept  ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS1299 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS2914 accept ANY # NTT-Upstream
export:     to  AS2914 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS2914 accept  ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS2914 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS21385 accept  ANY # TNIB-Upstream
export:     to  AS21385 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS21385 accept  AS21385
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS21385 announce AS-SPACENET-V6
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS21385
import:     from AS33891 accept  ANY # CoreBB-Upstream
export:     to  AS33891 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS33891 accept  ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS33891 announce AS-SPACENET-V6
remarks:    -----------------------------------
remarks:    ## peering ##
remarks:    -----------------------------------
import:     from AS6695  # DECIX Route Server
        action pref=100; accept AS-DECIX
export:     to AS6695 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS286  accept  AS-KPNV6
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS286  announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS553  accept AS-BELWUE # BelWue
export:     to  AS553  announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS553  accept  AS553
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS553  announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS680  accept AS-DFNTOWINISP # DFN
export:     to  AS680  announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS680  accept  AS680 AS553
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS680  announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS702  # UU/MCI DE
        action pref=100; accept AS702:RS-DE AS702:RS-DE-CUSTOMER
export:     to AS702 announce AS-SPACENET
import:     from AS1901
        action pref=100; accept AS-EUNETAT
export:     to  AS1901 announce AS-SPACENET
import:     from AS2647
        action pref=100; accept AS-EQUANT
export:     to  AS2647 announce AS-SPACENET
import:     from AS2649
        action pref=100; accept AS2649:AS-COGC-EUR
export:     to  AS2649 announce AS-SPACENET
import:     from AS2686
        action pref=100; accept AS-IGNEMEA
export:     to  AS2686 announce AS-SPACENET
import:     from AS2818
        action pref=100; accept AS-BBC
export:     to  AS2818 announce AS-SPACENET
import:     from AS3209
        action pref=100; accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to  AS3209 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS3257 accept  ANY # Tiscali/Upst.
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS3257 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS3292
        action pref=100; accept AS-TDCNET
export:     to  AS3292 announce AS-SPACENET
import:     from AS3303
        action pref=100; accept AS-SWCMGLOBAL
export:     to  AS3303 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS3303 accept  AS3303 AS15600
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS3303 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS3320
        action pref=100; accept AS-DTAG
export:     to  AS3320 announce AS-SPACENET
import:     from AS3491
        action pref=100; accept AS3491 # no RIPE aut-num :(
export:     to  AS3491 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS3344 accept  AS-KEWLIO-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS3344 announce ANY
import:     from AS4513
        action pref=100; accept AS-GLOBIX
export:     to  AS4513 announce AS-SPACENET
import:     from AS4589
        action pref=100; accept AS-EASYNET
export:     to  AS4589 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS4589 accept  AS4589 AS2497 AS8767 AS7521
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS4589 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS4766  # kornet/KT
        action pref=100; accept AS-KORNET # whois.ra.net
export:     to  AS4766 announce AS-SPACENET
import:     from AS5089
        action pref=100; accept AS-NTLI
export:     to  AS5089 announce AS-SPACENET
remarks:    # T-Online France
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS5410 accept  AS5410
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS5410 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS5427
        action pref=100; accept AS-PRTL-EU
export:     to  AS5427 announce AS-SPACENET
import:     from AS5430
        action pref=100; accept AS-FREENETDE
export:     to  AS5430 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS5430 accept  AS-FREENETDE6
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS5430 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS5462
        action pref=100; accept AS-CABLEINET
export:     to  AS5462 announce AS-SPACENET
import:     from AS5466
        action pref=100; accept AS-EIRCOM
export:     to  AS5466 announce AS-SPACENET
import:     from AS5577  # Fiducia/GRK
        action pref=100; accept AS5577
export:     to  AS5577 announce AS-SPACENET
import:     from AS5605
        action pref=100; accept AS-NETUSE
export:     to  AS5605 announce AS-SPACENET
import:     from AS5669
        action pref=100; accept AS-PSIVIA
export:     to  AS5669 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS5669 accept  AS-VIA-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS5669 announce ANY
import:     from AS6461  # Above/MFNX
        action pref=100; accept AS-MFNX
export:     to  AS6461 announce AS-SPACENET
import:     from AS6661 accept  AS-PTLU
export:     to  AS6661 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS6661 accept  AS6661
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS6661 announce AS-SPACENET-V6
remarks:    Jippii / EUnet Finland
import:     from AS6667 accept  AS-EUNETIP RS-EUNETIP
export:     to  AS6667 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS6667 accept  AS6667 AS15501 AS16150 AS8954 AS29422 AS3327 AS8728
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS6667 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS6728
        action pref=100; accept AS-NILDRAM
export:     to  AS6728 announce AS-SPACENET
import:     from AS6730  # SUNRISE
        action pref=100; accept AS-GLOBAL
export:     to  AS6730 announce AS-SPACENET
import:     from AS6735
        action pref=100; accept AS-SDTDECIX AND NOT AS8820
export:     to  AS6735 announce AS-SPACENET
import:     from AS6751  # Arcor Online
        action pref=100; accept AS-GERMANYNET
export:     to  AS6751 announce AS-SPACENET
import:     from AS6774
        action pref=100; accept AS-BELBONETOPEERS
export:     to  AS6774 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS6774 accept AS6774
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS6774 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS6805
        action pref=100; accept AS-TDDE
export:     to  AS6805 announce AS-SPACENET
import:     from AS6830  # Chello BRB/Aorta
        action pref=100; accept AS-AORTA
export:     to  AS6830 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS6830 accept  AS6830
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS6830 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS8196
        action pref=100; accept AS-ESIB
export:     to  AS8196 announce AS-SPACENET
import:     from AS8210
        action pref=100; accept AS-TELENOR
export:     to  AS8210 announce AS-SPACENET
import:     from AS8220
        action pref=100; accept AS-COLT
export:     to  AS8220 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS8220 accept  AS8220
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS8220 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS8222
        action pref=100; accept AS-NETPLACE
export:     to  AS8222 announce AS-SPACENET
import:     from AS8297
        action pref=100; accept AS-GLOBEINTERNET
export:     to  AS8297 announce AS-SPACENET
import:     from AS8319 accept  AS-IXREGIO
export:     to  AS8319 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS8319 accept  AS8319
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS8319 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS8365 accept  AS-MANDA
export:     to  AS8365 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS8365 accept  AS8365
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS8365 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS8437
        action pref=100; accept AS-UTA
export:     to  AS8437 announce AS-SPACENET
import:     from AS8447  # Telekom Austria
        action pref=100; accept AS-PTA
export:     to  AS8447 announce AS-SPACENET
import:     from AS8469 accept  AS-PIRONETNDH # PiroNet/NDH
export:     to  AS8469 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS8469 accept  AS8469
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS8469 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS8560 accept  AS-1AND1 AS8560:RS-V4
export:     to  AS8560 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS8560 accept  AS8560
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS8560 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS8586
        action pref=100; accept AS-REDNET
export:     to  AS8586 announce AS-SPACENET
import:     from AS8657 accept AS-CPRM
export:     to  AS8657 announce AS-SPACENET
import:     from AS8741
        action pref=100; accept AS-ECORE
export:     to AS8741 announce AS-SPACENET
import:     from AS8767
        action pref=100; accept AS-MNETDE
export:     to  AS8767 announce AS-SPACENET
import:     from AS8804
        action pref=100; accept AS-IX-REGIONET
export:     to  AS8804 announce AS-SPACENET
import:     from AS8879
        action pref=100; accept AS-DTS
export:     to  AS8879 announce AS-SPACENET
import:     from AS8881
        action pref=100; accept AS-KOMTEL
export:     to  AS8881 announce AS-SPACENET
import:     from AS8938
        action pref=100; accept AS-ENERGISDE AS-ENERIGSAT AS-ENERGISCH
export:     to  AS8938 announce AS-SPACENET
import:     from AS8966
        action pref=100; accept AS-EMIX
export:     to AS8966 announce AS-SPACENET
import:     from AS9063
        action pref=100; accept AS-SAARGATE
export:     to  AS9063 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS9063 accept  AS-SAARGATE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS9063 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS9132
        action pref=100; accept AS-MEDIASCAPE
export:     to  AS9132 announce AS-SPACENET
import:     from AS9145
        action pref=100; accept AS-EWETEL
export:     to  AS9145 announce AS-SPACENET
import:     from AS9193
        action pref=100; accept AS-CONXIONEU
export:     to  AS9193 announce AS-SPACENET
import:     from AS9189
        action pref=100; accept AS-ACCOM
export:     to  AS9189 announce AS-SPACENET
import:     from AS9211
        action pref=100; accept AS-WORK
export:     to  AS9211 announce AS-SPACENET
import:     from AS9505
        action pref=100; accept AS-TWIG
export:     to  AS505 announce AS-SPACENET
import:     from AS10310
        action pref=100; accept AS-YAHOO
export:     to  AS10310 announce AS-SPACENET
import:     from AS12306
        action pref=100; accept AS-PLUSLINE
export:     to  AS12306 announce AS-SPACENET
import:     from AS12337 accept  AS-NORIS
export:     to  AS12337 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS12337 accept  AS12337
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS12337 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS12355 accept  AS-HELINET-V4
export:     to  AS12355 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS12355 accept  AS-HELINET-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS12355 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS12371 accept  AS12371 # Uni-X
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS12371 announce ANY
import:     from AS12611 accept  AS-RKOM # R-Kom
export:     to  AS12611 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS12611 accept  AS12611
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS12611 announce AS-SPACENET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS12638 accept  AS12638
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS12638 announce ANY
import:     from AS12731 accept  AS-IPHH # IPHH
export:     to  AS12731 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS12731 accept  AS12731
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS12731 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS12859 accept AS-BIT   # and AS-BIT6 for IPv6
export:     to  AS12859 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS12859 accept  AS-BIT6
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS12859 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS12956   # Telefonica Data
        action pref=100; accept AS-TDATANET
export:     to  AS12956 announce AS-SPACENET
import:     from AS12989
        action pref=100; accept AS-EWEKA
export:     to  AS12989 announce AS-SPACENET
import:     from AS13132
        action pref=100; accept AS-CYBERWAYS
export:     to AS13132 announce AS-SPACENET
import:     from AS13184
        action pref=100; accept AS-HANSENET
export:     to AS13184 announce AS-SPACENET
import:     from AS13246
        action pref=100; accept AS-INETWIRE
export:     to AS13246 announce AS-SPACENET
import:     from AS13301
        action pref=100; accept AS-UNITEDCOLO
export:     to  AS13301 announce AS-SPACENET
import:     from AS15434
        action pref=100; accept AS-BARTELS
export:     to  AS15434 announce AS-SPACENET
import:     from AS15600 accept  AS-LAN # LAN Serv. CH
export:     to  AS15600 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS15600 accept  AS15600
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS15600 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS15703 accept  AS-TRUESERVER
export:     to  AS15703 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS15703 accept  AS15703
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS15703 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS15933
        action pref=100; accept AS-ITH
export:     to  AS15933 announce AS-SPACENET
import:     from AS15960
        action pref=100; accept AS-GLOBALACCESS
export:     to  AS15960 announce AS-SPACENET
import:     from AS16265
        action pref=100; accept AS-LEASEWEB-DEX
export:     to  AS16265 announce AS-SPACENET
import:     from AS19151
        action pref=100; accept AS19151 # no RIPE AS macro
export:     to  AS19151 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS19151 accept  AS19151
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS19151 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS20495
        action pref=100; accept AS-WEDARE
export:     to  AS20495 announce AS-SPACENET
import:     from AS20640 accept  AS-TITANNET
export:     to  AS20640 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS20640 accept  AS-TITANNET
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS20640 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS20646 accept  AS-CELOX
export:     to  AS20646 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS20646 accept  AS-CELOX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS20646 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS20676 accept  AS-QSC
export:     to  AS20676 announce AS-SPACENET
import:     from AS20847 accept  AS-INTROWEB
export:     to  AS20847 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS20847 accept  AS20847
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS20847 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS20940
        action pref=100; accept AS20940
export:     to  AS20940 announce AS-SPACENET
import:     from AS21263
        action pref=100; accept AS-TELEDATA
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS21263 accept AS-TELEDATA
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS21263 announce AS-SPACENET-V6
export:     to  AS21263 announce AS-SPACENET
import:     from AS24679 accept  AS-SSERV
export:     to  AS24679 announce AS-SPACENET
import:     from AS25291
        action pref=100; accept AS-SYSELEVEN
export:     to  AS25291 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS25291 accept AS-SYSELEVEN
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS25291 announce AS-SPACENET-V6
remarks:    # RH-Tec
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS25560 accept  AS25560
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS25560 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS29488 accept  AS-CCN
export:     to  AS29488 announce AS-SPACENET
import:     from AS29562 accept  AS-KABELBW
export:     to  AS29562 announce AS-SPACENET
remarks:    # Probe Networks
import:     from AS29686 accept  AS-PROBENETWORKS
export:     to  AS29686 announce AS-SPACENET
remarks:    # Kabel Deutschland
import:     from AS31334 accept  AS31334
export:     to  AS31334 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS33843 accept  AS-INTERSCHOLZ
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS33843 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS34011
        action pref=100; accept AS-DOMAINFACTORY
export:     to  AS34011 announce AS-SPACENET
import:     from AS35244 accept  AS-KMS
export:     to  AS35244 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS35244 accept  AS-KMS
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS35244 announce AS-SPACENET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS41692 accept  AS-OPENCARRIER6
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS41692 announce AS-SPACENET-V6
import:     from AS57537 accept  AS-NETDSIGN
export:     to  AS57537 announce AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS57537 accept  AS57537
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS57537 announce AS-SPACENET-V6
remarks:    -----------------------------------
remarks:    ### customer ASes ###
remarks:    -----------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS5438 accept  AS5438 # ATI.TN
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS5438 announce ANY
import:     from AS8481      # TransNet
        action pref=500; accept AS8481
export:     to  AS8481 announce ANY   # TransNet
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS8481 accept  AS8481 # TransNet
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS8481 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS8591 accept  AS-AMIS # Amis.Net
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS8591 announce ANY
import:     from AS8763  # DENIC
        action pref=500; accept AS-DENIC
export:     to  AS8763 announce ANY # DENIC
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS8763 accept  AS-DENIC
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS8763 announce ANY
import:     from AS8874  # Bartels F+E
        action pref=500; accept AS8874
export:     to  AS8874 announce ANY # Bartels F+E
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS9188 accept  AS-INFOSERVE-V6 # eurodata
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS9188 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS31334 # Kabel Deutschland (v6 only)
        action pref=500; accept AS31334
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS31334 announce ANY
import:     from AS34127  # Flughafen Muenchen
        action pref=500; accept AS34127
export:     to  AS34127 announce ANY
import:     from AS34906  # Avianet
        action pref=500; accept AS34906
export:     to  AS34906 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast  from AS43911 accept  AS-TE3NETWORKS
mp-export:   afi ipv6.unicast  to  AS43911 announce ANY
import:     from AS44450  # Wirecard
        action pref=500; accept AS44450
export:     to  AS44450 announce ANY
import:     from AS197593  # Zooplus
        action pref=500; accept AS197593
export:     to  AS197593 announce ANY
import:     from AS204110  # Acision
        action pref=500; accept AS204110
export:     to  AS204110 announce ANY
import:     from AS205973  # Neos
        action pref=500; accept AS205973
export:     to  AS205973 announce ANY
admin-c:    SVB
tech-c:     GD9-RIPE
tech-c:     SPCN-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SPACENET-N
remarks:
remarks:    we do not accept IPv4 routes more specific than /24
remarks:
remarks:    *********************************************
        for peering issues, contact peering@space.net
        *********************************************
        for Network scans, SPAM and other ugly things
        coming from us, please contact abuse@space.net
        *********************************************
remarks:
remarks:    Native IPv6 peerings available at INXS/Munich and
        DECIX/Frankfurt, tunnels to other places on request.
remarks:
remarks:    For BGP communities in use and our BGP filtering policy,
        please see:
        http://www.space.net/static/as5539.html
        http://www.space.net/static/bgp_communities.html
remarks:
created:    2002-07-16T13:55:23Z
last-modified: 2021-09-26T08:41:03Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SA17-RIPE
org-name:    SpaceNet AG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Joseph-Dollinger-Bogen 14
address:    D-80807
address:    Muenchen
address:    GERMANY
phone:     +498932356444
fax-no:     +498932356299
admin-c:    SVB
admin-c:    GD9-RIPE
mnt-ref:    SPACENET-N
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SPACENET-N
abuse-c:    SPCA-RIPE
created:    2004-04-17T11:12:12Z
last-modified: 2020-12-16T12:39:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SpaceNet Netmaster
address:    SpaceNet AG
        Joseph-Dollinger-Bogen 14
        D-80807 Munich
phone:     +49 89 32356 222
fax-no:     +49 89 32356 234
remarks:    trouble:   noc@space.net
admin-c:    SVB
admin-c:    GD9-RIPE
tech-c:     GD9-RIPE
tech-c:     MP12568-RIPE
nic-hdl:    SPCN-RIPE
remarks:    please send complaints about all network abuse to
remarks:    >>> abuse@space.net <<<
mnt-by:     SPACENET-N
created:    2002-06-11T09:04:16Z
last-modified: 2019-04-14T13:46:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gert Doering
address:    Joseph-Dollinger-Bogen 14
address:    D-80807 Muenchen
address:    Germany
phone:     +49 89 32356-0
fax-no:     +49 89 32356-234
nic-hdl:    GD9-RIPE
mnt-by:     SPACENET-P
created:    2002-02-22T09:35:27Z
last-modified: 2017-10-30T21:44:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sebastian v. Bomhard
address:    Spacenet AG
address:    Joseph-Dollinger-Bogen 14
address:    D-80807 Muenchen
address:    Germany
phone:     +49 89 323 56 0
fax-no:     +49 89 323 56 299
nic-hdl:    SVB
mnt-by:     SPACENET-P
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-10-30T21:45:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]