| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.186.94 (lg) / ec2-3-235-186-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:ba5e::3eb:ba5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Internet-Egypt AS5536

as-block:    AS5536 - AS5536
descr:     ASN block not managed by the RIPE NCC
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    For registration information,
remarks:    you can consult the following sources:
remarks:
remarks:    IANA
remarks:    https://www.iana.org/assignments/as-numbers
remarks:
remarks:    AFRINIC (Africa)
remarks:    http://www.afrinic.net/ whois.afrinic.net
remarks:
remarks:    APNIC (Asia Pacific)
remarks:    http://www.apnic.net/ whois.apnic.net
remarks:
remarks:    ARIN (Northern America)
remarks:    http://www.arin.net/ whois.arin.net
remarks:
remarks:    LACNIC (Latin America and the Carribean)
remarks:    http://www.lacnic.net/ whois.lacnic.net
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
mnt-by:     RIPE-DBM-MNT
created:    2018-11-22T15:28:00Z
last-modified: 2018-11-22T15:28:00Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5536
as-name:    Internet-Egypt
descr:     Internet Egypt Network
descr:     2 Midan Kasr Al Dobara Apt #40
descr:     Cairo, Egypt.
import:     from AS3561 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8452 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15412 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20858 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24835 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25364 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31065 action pref=100; accept ANY
import:     from AS33078 action pref=100; accept ANY
import:     from AS37003 action pref=100; accept ANY
import:     from AS45246 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15475 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3561 announce AS5536
export:     to AS8452 announce AS5536
export:     to AS15412 announce AS5536
export:     to AS20858 announce AS5536
export:     to AS24835 announce AS5536
export:     to AS25364 announce AS5536
export:     to AS31065 announce AS5536
export:     to AS33078 announce AS5536
export:     to AS37003 announce AS5536
export:     to AS45246 announce AS5536
export:     to AS15475 announce AS5536
admin-c:    MK104-RIPE
tech-c:     AO62-RIPE
tech-c:     HA1787-RIPE
tech-c:     SH4090-RIPE
status:     OTHER
mnt-by:     AS5536-MNT
created:    2002-02-05T17:31:47Z
last-modified: 2018-09-04T15:22:32Z
source:     RIPE-NONAUTH # Filtered

person:     Abdelhamid Osman
address:    2 Simon Bolivar Sq., Garden City, Cairo
phone:     +202-7962882
fax-no:     +202-7949611
nic-hdl:    AO62-RIPE
remarks:    System Admin
mnt-by:     AS5536-MNT
created:    2002-07-22T09:46:35Z
last-modified: 2004-03-31T12:50:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hazem Ali
address:    2 Simon Bolivar Sq., Garden City, Cairo
phone:     +202-7962882
fax-no:     +202-7949611
remarks:    system admin
mnt-by:     AS5536-MNT
nic-hdl:    HA1787-RIPE
created:    2008-10-26T11:16:19Z
last-modified: 2008-10-26T11:16:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mona Kaddah
address:    2 Midan Kasr El Dobara, Garden City
address:    Cairo, Egypt
phone:     +202-7962882
fax-no:     +202-7949611
nic-hdl:    MK104-RIPE
remarks:    Admin Contact
mnt-by:     AS5536-MNT
created:    2002-09-15T13:21:41Z
last-modified: 2002-09-15T13:21:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Salem Hegazy
address:    2 Simon Bolivar SQ, Internet Egypt
phone:     +202-27962882
fax-no:     +202-27949611
nic-hdl:    SH4090-RIPE
mnt-by:     AS5536-MNT
created:    2008-12-24T10:30:20Z
last-modified: 2008-12-28T14:42:47Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]