| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  JSC-BALTICOM3 AS5528

as-block:    AS5377 - AS5535
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5528
as-name:    JSC-BALTICOM3
org:      ORG-JB1-RIPE
import:     from AS6851 accept ANY
import:     from AS24589 accept ANY
import:     from AS24651 accept ANY
import:     from AS44441 accept AS44441
export:     to AS6851 announce AS5528
export:     to AS24589 announce AS5528
export:     to AS24651 announce AS5528
export:     to AS44441 announce ANY
default:    to AS24651
admin-c:    VB4168-RIPE
tech-c:     VB4168-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LVBALTICOM-MNT
created:    2009-01-21T12:34:10Z
last-modified: 2023-09-18T09:08:12Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-JB1-RIPE
org-name:    JSC BALTICOM
country:    LV
org-type:    LIR
address:    Straupes iela 5 korp 3
address:    LV-1073
address:    Riga
address:    LATVIA
phone:     +37167333337
fax-no:     +37167248335
admin-c:    DS3284-RIPE
admin-c:    VB4168-RIPE
admin-c:    GS4447-RIPE
abuse-c:    BA488-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LVBALTICOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LVBALTICOM-MNT
created:    2004-04-17T11:37:55Z
last-modified: 2023-09-18T09:48:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimirs Buts
address:    Straupes 5 korp 3
address:    Riga, LV-1073
address:    Latvia
phone:     +37122313339
nic-hdl:    VB4168-RIPE
mnt-by:     VB96178-MNT
created:    2012-11-09T13:26:14Z
last-modified: 2013-09-25T07:29:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]