| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.250.73 (lg) / ec2-3-238-250-73.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:fa49::3ee:fa49 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CREDO-TELECOM AS5523

as-block:    AS5377 - AS5535
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5523
as-name:    CREDO-TELECOM
org:      ORG-CA1119-RIPE
admin-c:    CNOC16-RIPE
tech-c:     CNOC16-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
import:     from AS2683 action pref=50; accept ANY
import:     from AS3216 action pref=90; accept ANY
import:     from AS13238 action pref=50; accept AS-YANDEX
import:     from AS3267 action pref=90; accept ANY
import:     from AS31133 action pref=90; accept ANY
import:     from AS8631 action pref=50; accept ANY
import:     from AS12979 action pref=50; accept AS-TSINET
import:     from AS13161 action pref=10; accept AS13161
import:     from AS201569 action pref=10; accept AS201569
import:     from AS203006 action pref=10; accept AS203006
import:     from AS211587 action pref=10; accept AS211587
export:     to AS2683 announce AS-RMT
export:     to AS3216 announce AS-RMT
export:     to AS13238 announce AS-RMT
export:     to AS3267 announce AS-RMT
export:     to AS31133 announce AS-RMT
export:     to AS8631 announce AS-RMT
export:     to AS12979 announce AS-RMT
export:     to AS13161 announce ANY
export:     to AS201569 announce ANY
export:     to AS203006 announce ANY
export:     to AS211587 announce ANY
remarks:    ==================================================
remarks:
remarks:    Support of Communities by CREDO-TELECOM
remarks:
remarks:    ==================================================
remarks:    '
remarks:    'Markers
remarks:    '
remarks:    ' Type
remarks:    ' 5523:0 ME
remarks:    ' Our networks
remarks:    ' 5523:1 CUSTOMER (pref=10)
remarks:    ' Received: Their networks and clients
remarks:    ' Announced: All
remarks:    ' 5523:2 PEER (pref=50)
remarks:    ' Received: Their networks and clients
remarks:    ' Announced: Our networks and clients
remarks:    ' 5523:3 UPLINK (pref=90)
remarks:    ' Received: All
remarks:    ' Announced: Our networks and clients
remarks:    ' SubType
remarks:    ' unused
remarks:    ' Connection via
remarks:    ' 5523:20 Direct Line
remarks:    ' 5523:22 MSK-IX
remarks:    ' Location
remarks:    ' 5523:40 M9
remarks:    ' 5523:41 MSU
remarks:    '
remarks:    'Received from Customers
remarks:    '
remarks:    ' 5523:TSSP
remarks:    ' T - announce to Type (1 - Customer, 2 - Peer, 3 - UpLink)
remarks:    ' SS - announce to SubType (00 - General)
remarks:    ' P - prepend count
remarks:    ' (0 - don't announce, 1 - +1, 2 - +2, 5 - +5 prepends)
remarks:    '
remarks:    ' 5523:8UUP - for upstream specific export policy
remarks:    ' UU - announce to (00 - RUNNet, 01 - Sovam, 02 - Megafon)
remarks:    ' P - prepend count
remarks:    ' (0 - don't announce, 1 - +1, 2 - +2, 5 - +5 prepends)
remarks:    '
remarks:    ' 5523:9XXX - Extended community
remarks:    ' 000 - 099 - for local policy
remarks:    ' 011 - Not announce to any EBGP peer (no-export)
remarks:    ' 012 - Not announce to any peer (no-advertise)
remarks:    ' 021 - Backup customer connections (less by 5 than the lowest value of CUSTOMER)
remarks:    ' 023 - Backup (less by 5 than the lowest value of UPLINK)
remarks:    '
remarks:    ' *:* - passed intact but not to all peers
remarks:    '
remarks:    ==================================================
mnt-by:     MNT-CREDO-TELECOM
created:    2002-06-20T09:51:48Z
last-modified: 2021-07-28T07:15:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CA1119-RIPE
org-name:    JSC "CREDO-TELECOM"
country:    RU
org-type:    LIR
address:    r.522A, b.1, h. 4, 22km of Kievskoe shosse p.o. 2243
address:    108811
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74959888212
fax-no:     +74959887211
abuse-c:    AR13913-RIPE
mnt-ref:    MNT-CREDO-TELECOM
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-CREDO-TELECOM
admin-c:    EK6049-RIPE
created:    2011-11-22T14:56:17Z
last-modified: 2022-04-15T12:07:15Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CREDO-TELECOM Network Operations Center
address:    p.o.2243, office 522A, build.1, h. 4, vilage Moskovskiy
address:    Moscow, 1108811, Russia
phone:     +7(495)9888212
admin-c:    AML57
tech-c:     AML57
nic-hdl:    CNOC16-RIPE
mnt-by:     MNT-CREDO-TELECOM
created:    2011-12-16T13:16:55Z
last-modified: 2021-11-19T07:12:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]