| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.112.198 (lg) / ec2-3-238-112-198.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:70c6::3ee:70c6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-SPBGU AS5495

as-block:    AS5377 - AS5535
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5495
as-name:    ASN-SPBGU
descr:     St.Petersburg, Russia
org:      ORG-SPSU1-RIPE
remarks:    # --------------------------------------------
remarks:    MEGAFON
import:     from AS31133 action pref=250; accept ANY
export:     to AS31133 announce AS-SPBU
remarks:    # --------------------------------------------
remarks:    RUNNET
import:     from AS3267 action pref=150; accept ANY
export:     to AS3267 announce AS-SPBU
remarks:    # --------------------------------------------
remarks:    BEELINE
import:     from AS3216 action pref=250; accept ANY
export:     to AS3216 announce AS-SPBU
remarks:    # --------------------------------------------
remarks:    SPBU-PTC
import:     from AS6857 action pref=100; accept AS6857
export:     to AS6857 announce ANY
remarks:    # --------------------------------------------
remarks:    LANIT
import:     from AS43951 action pref=100; accept AS43951
export:     to AS43951 announce ANY
remarks:    # --------------------------------------------
remarks:    SPB-IX
import:     from AS43690 action pref=220; accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS43690 announce AS-SPBU
remarks:    # --------------------------------------------
remarks:    MSK-IX
import:     from AS8631 action pref=220; accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-SPBU
remarks:    # --------------------------------------------
remarks:    CLOUD-IX
import:     from AS29076 action pref=220; accept AS-CLOUD-IX-LOCAL
export:     to AS29076 announce AS-SPBU
remarks:    # --------------------------------------------
remarks:    DATA-IX
import:     from AS50952 action pref=220; accept AS-DATAIX
export:     to AS50952 announce AS-SPBU
remarks:    # --------------------------------------------
remarks:    Sherpa
import:     from AS197905 action pref=100; accept AS197905
export:     to AS197905 announce ANY
remarks:    # --------------------------------------------
tech-c:     SPBU1-RIPE
tech-c:     SPBU2-RIPE
admin-c:    SPBU1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SPBU-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-09-06T19:33:06Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SPSU1-RIPE
org-name:    Saint Petersburg State University
country:    RU
org-type:    LIR
address:    University Emb. 7/9
address:    199034
address:    St.Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 812 3636336
fax-no:     +7 812 3277377
fax-no:     +7 812 3264984
abuse-c:    AR16693-RIPE
mnt-ref:    SPBU-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SPBU-MNT
admin-c:    VAL1-RIPE
admin-c:    AHK-RIPE
admin-c:    IN15-RIPE
created:    2004-04-17T11:52:57Z
last-modified: 2024-01-17T13:14:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SPbU NOC Team
address:    St. Petersburg State University
address:    Universitetskaja nab., 7/9
address:    Saint-Petersburg
address:    Russia
phone:     +7 812 3264949
fax-no:     +7 812 3277377
remarks:    +-------------------------------------------------+
remarks:    | All reports regarding these networks should be |
remarks:    | sent to abuse@spb.edu only. If you report abuse |
remarks:    | to any other address you will get no response. |
remarks:    +-------------------------------------------------+
admin-c:    MICV-RIPE
tech-c:     IN15-RIPE
nic-hdl:    SPBU1-RIPE
mnt-by:     SPBU-MNT
created:    2003-05-17T08:31:23Z
last-modified: 2020-01-24T06:38:14Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SPbU Abuse Team
address:    St. Petersburg State University
address:    Universitetskaja nab., 7/9
address:    Saint-Petersburg
address:    Russia
phone:     +7 812 3264949
fax-no:     +7 812 3277377
remarks:    +-------------------------------------------------+
remarks:    | All reports regarding these networks should be |
remarks:    | sent to abuse@spb.edu only. If you report abuse |
remarks:    | to any other address you will get no response. |
remarks:    +-------------------------------------------------+
admin-c:    MICV-RIPE
tech-c:     IN15-RIPE
nic-hdl:    SPBU2-RIPE
mnt-by:     SPBU-MNT
created:    2003-05-17T08:31:25Z
last-modified: 2020-01-24T06:40:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]