| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Belgacom AS5488

as-block:    AS5377 - AS5535
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5488
as-name:    Belgacom
descr:     Proximus Customer Edge-Network
org:      ORG-BA4-RIPE
admin-c:    BIEC1-RIPE
tech-c:     BIEC1-RIPE
member-of:   AS-SKYNETBE
abuse-c:    BIAC1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS5488-MNT
mnt-by:     SKYNETBE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-04-13T13:20:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BA4-RIPE
org-name:    Proximus NV
country:    BE
org-type:    LIR
address:    Koning AlbertII-laan 27
address:    1030
address:    Brussels
address:    BELGIUM
phone:     +32 2 514 43 66
admin-c:    SVdS1-RIPE
admin-c:    MN1190-RIPE
admin-c:    KB905-RIPE
admin-c:    PD756-RIPE
abuse-c:    BIAC1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SKYNETBE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SKYNETBE-MNT
created:    2004-04-17T11:00:05Z
last-modified: 2020-12-16T13:36:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Belgacom Internet Expertise Center
address:    Proximus SA de droit public
address:    Network Engineering & Operations
address:    Boulevard du Roi Albert II, 27
address:    B-1030 Bruxelles
address:    Belgium
phone:     +32 2 202-4111
abuse-mailbox: abuse@proximus.com
admin-c:    MN1190-RIPE
tech-c:     SVDS1-RIPE
tech-c:     PD756-RIPE
tech-c:     KB905-RIPE
nic-hdl:    BIEC1-RIPE
remarks:    -------------------------------------------
remarks:    Network problems to: noc@skynet.be
remarks:    Peering requests to: peering@skynet.be
remarks:    Abuse notifications to: abuse@proximus.com
remarks:    abuse requests sent to another address
remarks:    will be ignored.
remarks:    https://www.proximus.com/investors/regulatory-information/abuse
remarks:    -------------------------------------------
mnt-by:     SKYNETBE-MNT
created:    2004-08-06T09:18:56Z
last-modified: 2022-01-04T08:25:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]