| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASAUTHNET AS5470

as-block:    AS5377 - AS5535
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5470
as-name:    ASAUTHNET
org:      ORG-AUOT3-RIPE
descr:     AUTH-NET-AS
descr:     Thessaloniki, Macedonia, Greece
import:     from AS5408 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5408 announce AS5470
default:    to AS5408 action pref=5; networks ANY
admin-c:    AUTH1-RIPE
tech-c:     AUTH1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS5470-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:13:07Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-GRaT1-RIPE

organisation:  ORG-AUOT3-RIPE
org-name:    Aristotle University of Thessaloniki
org-type:    OTHER
phone:     +302310998483
fax-no:     +302310999100
abuse-c:    AUTH1-RIPE
admin-c:    AUTH1-RIPE
tech-c:     AUTH1-RIPE
address:    IT Center
address:    Aristotle University of Thessaloniki
address:    P.O. Box 888
address:    GR 541 24 Thessaloniki, Macedonia, Greece
geoloc:     40.6308255004333 22.959268014038116
mnt-ref:    AS5470-MNT
mnt-by:     AS5470-MNT
created:    2013-03-11T07:56:38Z
last-modified: 2017-10-30T14:36:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operations Center
org:      ORG-AUOT3-RIPE
address:    IT Center
address:    Aristotle University of Thessaloniki
address:    P.O. Box 888
address:    GR 541 24 Thessaloniki, Macedonia, Greece
phone:     +30-2310998483
fax-no:     +30-2310999100
abuse-mailbox: abuse@auth.gr
admin-c:    PM54124-RIPE
admin-c:    JS54124-RIPE
tech-c:     DZ1974-RIPE
tech-c:     AP54124-RIPE
nic-hdl:    AUTH1-RIPE
mnt-by:     AS5470-MNT
created:    2004-05-20T07:03:51Z
last-modified: 2014-03-31T09:00:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]