| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VELCOM-AS AS5435

as-block:    AS5377 - AS5535
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5435
as-name:    VELCOM-AS
descr:     Brnciceva ulica 31
descr:     SI-1000 Ljubljana Crnuce
descr:     Slovenia
org:      ORG-KA18-RIPE
remarks:
remarks:    Upstream
remarks:
import:     from AS12778 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12778 announce AS-K2NET
import:     from AS34779 accept ANY
export:     to AS34779 announce AS-K2NET
remarks:
remarks:    Slovenia Internet Exchange - IP Address@SIX: 193.2.141.4/26
remarks:
import:     from AS2107 action pref=110; accept AS-ARNES
export:     to AS2107 announce AS-K2NET
import:     from AS12778 action pref=110; accept AS-NETSI
export:     to AS12778 announce AS-K2NET
import:     from AS9119 action pref=110; accept AS-SOFTNET
export:     to AS9119 announce AS-K2NET
import:     from AS12644 action pref=110; accept AS-TELEMACH
export:     to AS12644 announce AS-K2NET
import:     from AS34779 action pref=110; accept AS-T2-CUST
export:     to AS34779 announce AS-K2NET
import:     from AS8591 action pref=110; accept AS-AMIS
export:     to AS8591 announce AS-K2NET
import:     from AS41828 action pref=110; accept AS41828
export:     to AS41828 announce AS-K2NET
import:     from AS21283 action pref=110; accept AS21283
export:     to AS21283 announce AS-K2NET
import:     from AS6764 action pref=110; accept AS6764
export:     to AS6764 announce AS-K2NET
import:     from AS12778 action pref=110; accept AS12778
export:     to AS12778 announce AS-K2NET
import:     from AS5603 action pref=110; accept AS5603
export:     to AS5603 announce AS-K2NET
import:     from AS8591 action pref=110; accept AS8591
export:     to AS8591 announce AS-K2NET
import:     from AS41427 action pref=110; accept AS41427
export:     to AS41427 announce AS-K2NET
import:     from AS16016 action pref=110; accept AS16016
export:     to AS16016 announce AS-K2NET
import:     from AS3212 action pref=110; accept AS3212
export:     to AS3212 announce AS-K2NET
import:     from AS196841 action pref=110; accept AS196841
export:     to AS196841 announce AS-K2NET
remarks:
remarks:    Customers
remarks:
import:     from AS29121 action pref=120; accept AS29121
export:     to AS29121 announce ANY
import:     from AS6764 action pref=120; accept AS6764
export:     to AS6764 announce ANY
import:     from AS44073 action pref=120; accept AS44073
export:     to AS44073 announce ANY
import:     from AS41543 action pref=120; accept AS41543
export:     to AS41543 announce ANY
import:     from AS196912 action pref=120; accept AS196912
export:     to AS196912 announce ANY
import:     from AS197864 action pref=120; accept AS197864
export:     to AS197864 announce ANY
import:     from AS48419 action pref=120; accept AS48419
export:     to AS48419 announce ANY
import:     from AS60435 action pref=120; accept AS60435
export:     to AS60435 announce ANY
remarks:
admin-c:    VVVV1-RIPE
tech-c:     VVVV1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS5435-MNT
created:    2001-11-22T10:13:19Z
last-modified: 2018-07-02T12:51:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KA18-RIPE
org-name:    Velcom d.o.o
country:    SI
org-type:    LIR
address:    Brnciceva ulica 31
address:    1231
address:    Ljubljana
address:    SLOVENIA
phone:     +38659078144
fax-no:     +38659078142
abuse-c:    AR17255-RIPE
mnt-ref:    AS5435-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS5435-MNT
admin-c:    MS18561-RIPE
created:    2004-04-17T12:05:38Z
last-modified: 2020-12-16T13:04:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Velcom Admin
address:    Velcom d.o.o. Brnciceva ulica 31 SI-1000 Ljubljana Slovenia
admin-c:    CITY2-RIPE
tech-c:     CITY2-RIPE
nic-hdl:    VVVV1-RIPE
mnt-by:     AS5435-MNT
created:    2009-03-17T23:22:58Z
last-modified: 2020-11-19T08:50:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]