| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.224.102 (lg) / ec2-35-172-224-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e066::23ac:e066 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NSC AS5387

as-block:    AS5377 - AS5535
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5387
as-name:    NSC
remarks:    Akademgorodok Internet Project
remarks:    Siberian Branch of Russian Academy of Sciences and
remarks:    International Science Foundation
remarks:    Novosibirsk, Russia
org:      ORG-IoCT1-RIPE
remarks:
remarks:
remarks:    =====================================================
remarks:    IPv4 Routing Policy
remarks:    =====================================================
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    UPSTREAM
remarks:    -----------------------------------------------------
import:     from AS48858 action pref=50; accept ANY;
export:     to AS48858 announce AS-NSC-SET;
import:     from AS20485 action pref=50; accept ANY;
export:     to AS20485 announce AS-NSC-SET;
import:     from AS56405 action pref=50; accept ANY;
export:     to AS56405 announce AS-NSC-SET;
import:     from AS43314 action pref=50; accept ANY;
export:     to AS43314 announce AS-NSC-SET;
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    CUSTOMERS
remarks:    -----------------------------------------------------
import:     from AS43552 action pref=250; accept AS43552;
export:     to AS43552 announce ANY;
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    PRIVATE PEERS
remarks:    -----------------------------------------------------
import:     from AS21127 action pref=100; accept AS-ZSTTK-SET;
export:     to AS21127 announce AS-NSC-SET;
import:     from AS30797 action pref=250; accept AS-ACTEL-SET;
export:     to AS30797 announce AS-NSC-IX-SET;
import:     from AS34017 action pref=250; accept AS34017;
export:     to AS34017 announce AS-NSC-IX-SET;
import:     from AS3058 action pref=250; accept AS-RASNET;
export:     to AS3058 announce AS-NSC-IX-SET;
import:     from AS3335 action pref=250; accept AS3335;
export:     to AS3335 announce AS-NSC-IX-SET;
import:     from AS8506 action pref=250; accept AS8506;
export:     to AS8506 announce AS-NSC-IX-SET;
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    PEERING AT NSK-IX
remarks:    -----------------------------------------------------
import:     { from AS3267 action pref=100; accept AS-RUNNET; from AS8711 action pref=100; accept AS-MAGTEL; from AS9107 action pref=100; accept AS-CIS; from AS13238 action pref=100; accept AS-YANDEX; from AS21311 action pref=100; accept AS21311; from AS31200 action pref=100; accept AS-RUNTK-SET; from AS31738 action pref=100; accept AS-NSTU; from AS34757 action pref=100; accept AS-SIBSET; from AS41440 action pref=100; accept AS-SIBNET; from AS42403 action pref=100; accept AS-NSKROUTESERVER; from AS44310 action pref=100; accept AS44310; }
export:     { to AS3267 announce AS-NSC-NSKIX-SET; to AS8711 announce AS-NSC-NSKIX-SET; to AS9107 announce AS-NSC-NSKIX-SET; to AS13238 announce AS-NSC-NSKIX-SET; to AS21311 announce AS-NSC-NSKIX-SET; to AS31200 announce AS-NSC-NSKIX-SET; to AS31738 announce AS-NSC-NSKIX-SET; to AS34757 announce AS-NSC-NSKIX-SET; to AS41440 announce AS-NSC-NSKIX-SET; to AS42403 announce AS-NSC-NSKIX-SET; to AS44310 announce AS-NSC-NSKIX-SET; }
remarks:
remarks:
remarks:    =====================================================
remarks:    IPv6 Routing Policy
remarks:    =====================================================
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    UPSTREAM
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20485 action pref=50; accept ANY;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20485 announce AS-NSC6-SET;
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    PRIVATE PEERS
remarks:    -----------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21127 action pref=100; accept AS-ZSTTK6-SET;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21127 announce AS-NSC6-SET;
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    PEERING AT NSK-IX
remarks:    -----------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42403 action pref=100; accept AS-NSKROUTESERVER;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42403 announce AS-NSC6-SET;
remarks:
remarks:
admin-c:    MVL22-RIPE
tech-c:     MVL22-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NSCNET-MNT
created:    2002-01-23T12:22:01Z
last-modified: 2020-01-23T07:10:52Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IoCT1-RIPE
org-name:    Federal Research Center for Information and Computational Technologies
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Acad Lavrentyev 6
address:    630090
address:    Novosibirsk
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +73833349196
phone:     +73833349120
phone:     +73833306150
fax-no:     +73833349194
fax-no:     +73833306342
admin-c:    aaf10-ripe
admin-c:    MVL22-RIPE
abuse-c:    AR16907-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SBRAS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SBRAS-MNT
created:    2004-04-17T11:58:10Z
last-modified: 2020-12-22T15:02:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Max V. Labusov
address:    Academic Lavrentyev 6
address:    630090, Novosibirsk, Russian Federation
phone:     +73833349120
phone:     +79833201666
nic-hdl:    MVL22-RIPE
mnt-by:     SIBNET-MNT
created:    2003-05-30T07:32:11Z
last-modified: 2016-03-30T04:55:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]