| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Optima-AS AS52163

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS52163
as-name:    Optima-AS
org:      ORG-OCL26-RIPE
import:     from AS8470 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8470 announce AS52163
import:     from AS41842 action pref=90; accept ANY
export:     to AS41842 announce AS52163
admin-c:    ADG32-RIPE
tech-c:     ADG32-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lidertelecom-mnt
mnt-by:     MACOMNET-MNT
created:    2011-01-17T16:19:57Z
last-modified: 2018-10-11T09:47:15Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE

organisation:  ORG-OCL26-RIPE
org-name:    Optima Communications, LLC
org-type:    OTHER
descr:     Optima Communications, LLC
remarks:    ------------
address:    119313 MOSCOW, Leninskii pr-t build 95,
address:    floor tsokol', pom X, office 64
address:    Optima Communications, LLC
phone:     +7 495 7887378
phone:     +7 495 6639355
admin-c:    ADG32-RIPE
tech-c:     ADG32-RIPE
abuse-c:    OC2388-RIPE
mnt-ref:    MACOMNET-MNT
mnt-by:     MACOMNET-MNT
created:    2018-02-05T11:47:38Z
last-modified: 2018-02-22T09:38:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alyautdinov Denis Gayarovich
address:    RUSSIAN FEDERATION
address:    119313 MOSCOW, Leninskii pr-t build 95,
address:    floor tsokol', pom X, office 64
address:    Optima Communications, LLC
phone:     +7 495 7887378
mnt-by:     MACOMNET-MNT
nic-hdl:    ADG32-RIPE
created:    2003-02-04T15:30:46Z
last-modified: 2018-02-22T09:38:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]