| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RACKSRV AS52148

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS52148
as-name:    RACKSRV
org:      ORG-EL433-RIPE
import:     from AS39326 accept ANY
export:     to AS39326 announce AS52148
admin-c:    NA7574-RIPE
tech-c:     NA7574-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-uk-enix-1-MNT
created:    2011-01-10T09:37:06Z
last-modified: 2022-02-08T13:52:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EL433-RIPE
org-name:    Enix Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    16-18 Barnes Wallis Road
address:    PO15 5TT
address:    Segensworth East
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 800 066 3219
admin-c:    NA7574-RIPE
tech-c:     NA7574-RIPE
abuse-c:    AR67526-RIPE
mnt-ref:    lir-uk-enix-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-uk-enix-1-MNT
created:    2022-02-04T09:31:41Z
last-modified: 2022-02-04T09:31:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Noc
address:    UNITED KINGDOM
address:    Segensworth East
address:    PO15 5TT
address:    16-18 Barnes Wallis Road
phone:     +44 800 066 3219
nic-hdl:    NA7574-RIPE
mnt-by:     lir-uk-enix-1-MNT
created:    2022-02-04T09:31:40Z
last-modified: 2022-02-04T09:31:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]