| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROOFPOINT-ASN-EU AS52129

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS52129
as-name:    PROOFPOINT-ASN-EU
org:      ORG-PI69-RIPE
import:     from AS15830 accept ANY
import:     from AS6461 accept ANY
export:     to AS15830 announce AS52129
export:     to AS6461 announce AS52129
admin-c:    SA36058-RIPE
tech-c:     DF7348-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PROOFPOINT-EU-MNT
created:    2011-01-05T08:42:18Z
last-modified: 2018-09-04T10:57:30Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PI69-RIPE
org-name:    Proofpoint, Inc.
country:    US
org-type:    LIR
address:    925 W Maude Ave
address:    CA 94085
address:    Sunnyvale
address:    UNITED STATES
phone:     +1 408 517 4710
admin-c:    PO2881-RIPE
admin-c:    SA36058-RIPE
tech-c:     DF7348-RIPE
abuse-c:    AR38637-RIPE
mnt-ref:    PROOFPOINT-EU-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PROOFPOINT-EU-MNT
created:    2016-12-12T10:37:48Z
last-modified: 2021-06-23T08:08:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     David Farrell
address:    892 Ross Drive, Sunnyvale, CA, USA
phone:     +442895901110
nic-hdl:    DF7348-RIPE
mnt-by:     PROOFPOINT-EU-MNT
created:    2016-08-11T17:21:53Z
last-modified: 2016-08-11T17:21:53Z
source:     RIPE

person:     Steve Acheson
address:    892 Ross Drive
phone:     +14087633173
nic-hdl:    SA36058-RIPE
mnt-by:     PROOFPOINT-EU-MNT
created:    2015-12-22T19:07:45Z
last-modified: 2015-12-22T19:07:45Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]