| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.205.167.104 (lg) / ec2-52-205-167-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34cd:a768::34cd:a768 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASKIEVHOSTING AS52125

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS52125
as-name:    ASKIEVHOSTING
org:      ORG-SAMO1-RIPE
import:     from AS6877 action pref=120; accept ANY
import:     from AS8870 action pref=120; accept ANY
import:     from AS51765 action pref=120; accept ANY
export:     to AS6877 announce AS52125
export:     to AS8870 announce AS52125
export:     to AS51765 announce AS52125
admin-c:    SAMO2-RIPE
tech-c:     SAMO2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KIEVHOSTING-MNT
created:    2011-01-03T16:31:08Z
last-modified: 2019-05-17T07:33:01Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-SAMO1-RIPE
org-name:    FOP Samosenok Alexandr Sergeevich
org-type:    OTHER
address:    03046, Kiev, Zabolotnogo str. 148, building 7, Ukraine
abuse-c:    AR30604-RIPE
mnt-ref:    KIEVHOSTING-MNT
mnt-by:     KIEVHOSTING-MNT
created:    2010-12-17T18:31:30Z
last-modified: 2014-11-17T22:48:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Samosenok Alexandr Sergeevich
address:    03046, Kiev, Zabolotnogo str. 148, building 7
phone:     +380667095111
nic-hdl:    SAMO2-RIPE
mnt-by:     KIEVHOSTING-MNT
created:    2010-12-17T18:28:19Z
last-modified: 2011-01-04T08:07:20Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]