| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.168.209 (lg) / ec2-34-204-168-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:a8d1::22cc:a8d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GALATEA-AS AS52106

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS52106
as-name:    GALATEA-AS
org:      ORG-GDB1-RIPE
import:     from AS24709 accept ANY
import:     from AS34325 accept ANY
import:     from AS35491 accept ANY
export:     to AS24709 announce AS52106
export:     to AS34325 announce AS52106
export:     to AS35491 announce AS52106
default:    to AS24709
admin-c:    DB9597-RIPE
tech-c:     DB9597-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GALATEA-MNT
created:    2010-12-28T16:33:38Z
last-modified: 2018-10-23T13:20:09Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-IICP1-RIPE

organisation:  ORG-GDB1-RIPE
org-name:    GALATEA - Dominik Budzowski
org-type:    OTHER
address:    ul. Zytnia 107
address:    95-100 Zgierz
address:    POLAND
abuse-c:    AR30733-RIPE
mnt-ref:    PERFEKT-NET-MNT
mnt-by:     PERFEKT-NET-MNT
created:    2010-11-30T17:29:47Z
last-modified: 2014-11-17T22:49:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dominik Budzowski
address:    GALATEA - Dominik Budzowski
address:    ul. Zytnia 107
address:    95-100 Zgierz
address:    Poland
phone:     +48 513 100 506
nic-hdl:    DB9597-RIPE
mnt-by:     PERFEKT-NET-MNT
created:    2010-11-30T17:23:14Z
last-modified: 2010-11-30T17:23:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]