| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.233.139 (lg) / ec2-3-239-233-139.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:e98b::3ef:e98b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INET-CENTRUM AS52101

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS52101
as-name:    INET-CENTRUM
org:      ORG-ICSJ1-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS25617 announce AS52101
import:     from AS29535 accept ANY
export:     to AS29535 announce AS52101
admin-c:    MS11842-RIPE
tech-c:     TK1871-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
mnt-by:     MNT-INETCENTRUM
created:    2010-12-28T11:25:40Z
last-modified: 2018-09-04T10:57:19Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LSzo6-RIPE

organisation:  ORG-ICSJ1-RIPE
org-name:    INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
org-type:    OTHER
address:    ul. Solidarnosci 31/1, 32-400 Myslenice, PL
abuse-c:    AR24512-RIPE
tech-c:     PZ3517-RIPE
admin-c:    PB21380-RIPE
mnt-ref:    LEON-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
mnt-ref:    MNT-INETCENTRUM
mnt-by:     MNT-INETCENTRUM
created:    2010-11-09T22:17:50Z
last-modified: 2018-11-14T22:30:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Magdalena Szlechetka
address:    INET Centrum
address:    ul. 3-go Maja 16A
address:    32-400 Myslenice
address:    POLAND
phone:     +48 12 2741472
nic-hdl:    MS11842-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2005-12-21T12:22:59Z
last-modified: 2005-12-21T12:22:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Kwintowski
address:    INET Centrum
address:    ul. 3-go Maja 16A
address:    32-400 Myslenice
address:    POLAND
phone:     +48 12 2741472
nic-hdl:    TK1871-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2004-08-09T08:42:48Z
last-modified: 2004-08-09T08:42:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]