| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS-SEAPERF AS52073

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS52073
as-name:    AS-SEAPERF
org:      ORG-SA4771-RIPE
sponsoring-org: ORG-DAD3-RIPE
import:     from AS49434 accept ANY
export:     to AS49434 announce AS52073
admin-c:    LT6691-RIPE
tech-c:     LT6691-RIPE
remarks:    === Transit ===
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS49434 action pref=1000; accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS49434 announce AS-SEAPERF
remarks:    ===============
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-fr-scalynet-1
mnt-by:     fr-louistressard-mnt
created:    2021-07-13T12:57:46Z
last-modified: 2022-04-18T19:05:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA4771-RIPE
org-name:    SeaPerf
org-type:    OTHER
address:    14 RUE DU CHATEAU D?EAU, 62630 ETAPLES, FRANCE
abuse-c:    ACRO42197-RIPE
mnt-ref:    fr-louistressard-mnt
mnt-ref:    MNT-DETUK
mnt-by:     mnt-fr-scalynet-1
mnt-by:     fr-louistressard-mnt
created:    2021-07-08T19:51:12Z
last-modified: 2021-10-11T11:11:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Louis TRESSARD
address:    14 RUE DU CHATEAU D EAU, 62630 ETAPLES, FRANCE
phone:     +33783639211
nic-hdl:    LT6691-RIPE
mnt-by:     mnt-fr-scalynet-1
mnt-by:     fr-louistressard-mnt
created:    2021-07-08T19:47:42Z
last-modified: 2021-07-08T19:50:12Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]