| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Kew AS52042

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS52042
as-name:    Kew
org:      ORG-KSUL1-RIPE
import:     from AS211772 accept ANY
export:     to AS211772 announce AS52042
import:     from AS1897 accept ANY
export:     to AS1897 announce AS52042
admin-c:    NA7534-RIPE
tech-c:     NA7534-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-pt-kew-1-MNT
created:    2022-08-29T11:12:09Z
last-modified: 2022-08-29T11:12:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KSUL1-RIPE
org-name:    Kew Solutions Unipessoal Lda
country:    PT
org-type:    LIR
address:    Avenida da Fora Area Portuguesa, no 14
address:    3800 356
address:    Aveiro
address:    PORTUGAL
phone:     +351 928022089
admin-c:    NA7534-RIPE
tech-c:     NA7534-RIPE
abuse-c:    AR67211-RIPE
mnt-ref:    lir-pt-kew-1-MNT
mnt-ref:    MALEK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-pt-kew-1-MNT
created:    2022-01-07T10:00:15Z
last-modified: 2022-02-01T20:51:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC
address:    PORTUGAL
address:    Aveiro
address:    3800 356
address:    Avenida da Fora Area Portuguesa, no 14
phone:     +351 928022089
nic-hdl:    NA7534-RIPE
mnt-by:     lir-pt-kew-1-MNT
created:    2022-01-07T10:00:14Z
last-modified: 2022-01-07T10:00:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]