| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.179.111 (lg) / ec2-3-235-179-111.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:b36f::3eb:b36f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MIRhosting AS52000

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS52000
as-name:    MIRhosting
org:      ORG-IISL2-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    IP Transits
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    CenturyLink / Level3
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS52000
remarks:    Serverius
import:     from AS50673 action pref=100; accept ANY
export:     to AS50673 announce AS52000
remarks:    Cogent
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS52000
remarks:    Mastertel
import:     from AS29226 action pref=100; accept ANY
export:     to AS29226 announce AS52000
remarks:    Retn
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS52000
remarks:    ddos-guard
import:     from AS57724 action pref=100; accept ANY
export:     to AS57724 announce AS52000
mp-import:   afi ipv6.unicast,ipv4 from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast,ipv4 to AS3356 announce AS52000
mp-import:   afi ipv6.unicast,ipv4 from AS50673 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast,ipv4 to AS50673 announce AS52000
mp-import:   afi ipv6.unicast,ipv4 from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast,ipv4 to AS174 announce AS52000
mp-import:   afi ipv6.unicast,ipv4 from AS29226 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast,ipv4 to AS29226 announce AS52000
mp-import:   afi ipv6.unicast,ipv4 from AS9002 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast,ipv4 to AS9002 announce AS52000
mp-import:   afi ipv6.unicast,ipv4 from AS57724 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast,ipv4 to AS57724 announce AS52000
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    Exchange Points
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    SPEED-IX
import:     from AS41441 accept ANY
export:     to AS41441 announce AS52000
remarks:    NL-IX
import:     from AS34307 accept ANY
export:     to AS34307 announce AS52000
remarks:    NYIIX NY
import:     from AS13538 accept ANY
export:     to AS13538 announce AS52000
admin-c:    INET2222
tech-c:     INET2222
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     init-sol
created:    2010-12-13T16:23:58Z
last-modified: 2020-09-30T12:16:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IISL2-RIPE
org-name:    Innovation IT Solutions LTD
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Kingsfordweg 151
address:    1043GR
address:    Amsterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31208083051
fax-no:     +31877845950
admin-c:    INET2222
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    mnt-mirhosting
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-mirhosting
tech-c:     INET2222
descr:     Innovation IT Solutions Corp. LIR Object
abuse-c:    ABUS1
geoloc:     52.370216 4.895168
created:    2012-12-27T09:04:20Z
last-modified: 2020-12-16T13:09:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network team
address:    Mooienhof 75, 7512EE Enschede, The Netherlands
admin-c:    AN4040-RIPE
tech-c:     AN4040-RIPE
nic-hdl:    INET2222
abuse-mailbox: abuse@mirhosting.com
mnt-by:     init-sol
created:    2013-01-09T20:04:31Z
last-modified: 2021-01-08T00:21:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]