| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.13.53 (lg) / ec2-3-236-13-53.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d35::3ec:d35 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MIRANET-NET AS51972

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51972
as-name:    MIRANET-NET
org:      ORG-SL402-RIPE
remarks:    === Uplinks ===
import:     from AS3326 accept ANY
export:     to AS3326 announce AS-SIMTELECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3326 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3326 announce AS-SIMTELECOM
remarks:    === IX ===
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS51972
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 accept AS-DTEL-IX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 announce AS51972
import:     from AS41967 accept ANY
export:     to AS41967 announce AS51972
remarks:    === CL ===
import:     from AS197058 accept AS197058
export:     to AS197058 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197058 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197058 accept AS197058
admin-c:    BNVN-RIPE
tech-c:     BNVN-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MIRANET-MNT
created:    2010-12-08T14:52:36Z
last-modified: 2020-06-25T07:38:50Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TCI1-RIPE

organisation:  ORG-SL402-RIPE
org-name:    SIM-TELECOM LLC.
org-type:    other
address:    Kurskiy ave 18A
address:    Sumy, 40020
address:    Ukraine
phone:     +380 542 702399
abuse-c:    AR24347-RIPE
mnt-ref:    SIMTELECOM
mnt-by:     SIMTELECOM
created:    2012-12-28T14:30:52Z
last-modified: 2017-10-30T14:46:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mykola Bykovchenko
address:    Sumy, 40004
address:    Ukraine
mnt-by:     SIMTELECOM
mnt-by:     GETSERVERS-MNT
mnt-by:     mnt-nl-dv-global-1
phone:     +380 675550916
nic-hdl:    BNVN-RIPE
created:    2010-12-08T16:05:53Z
last-modified: 2019-12-01T15:51:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]