| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.227.117 (lg) / ec2-18-204-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:e375::12cc:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ARPNET-AS AS51931

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51931
as-name:    ARPNET-AS
org:      ORG-AWC2-RIPE
import:     from AS30851 accept ANY
export:     to AS30851 announce AS51931
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS51931
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS201054 announce AS51931
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS51931
admin-c:    WC521-RIPE
tech-c:     WC521-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ARPNET
created:    2010-12-01T11:52:58Z
last-modified: 2019-01-16T23:53:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KNAD1-RIPE

organisation:  ORG-AWC2-RIPE
org-name:    ARPNET WOJCIECH CHODACKI
org-type:    OTHER
address:    ul. Orzegowska 22
address:    Ruda Slaska
address:    Poland
abuse-c:    AR21590-RIPE
mnt-ref:    MNT-ARPNET
mnt-by:     MNT-ARPNET
created:    2010-11-19T19:25:12Z
last-modified: 2019-01-16T23:54:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wojciech Chodacki
address:    Arpnet
address:    ul. Orzegowska 22
address:    41-700 Ruda Slaska
address:    POLAND
phone:     +48 607 723 838
nic-hdl:    WC521-RIPE
mnt-by:     TKPSA-MNT
created:    2008-11-07T11:38:40Z
last-modified: 2008-12-10T12:09:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]