| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.175.15 (lg) / ec2-3-235-175-15.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:af0f::3eb:af0f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  vivacom AS51920

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51920
as-name:    vivacom
org:      ORG-VMK5-RIPE
import:     from AS12594 accept ANY
export:     to AS12594 announce AS51920
import:     from AS30836 accept ANY
export:     to AS30836 announce AS51920
import:     from AS5507 accept ANY
export:     to AS5507 announce AS51920
admin-c:    BB8695-RIPE
tech-c:     BB8695-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VIVACOM-MNT
created:    2018-05-02T14:10:31Z
last-modified: 2018-09-04T12:13:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VMK5-RIPE
org-name:    VIVACOM Magyarorszag Kft
country:    HU
org-type:    LIR
address:    Lakatos utca 46.
address:    2030
address:    Erd
address:    HUNGARY
phone:     +36309912050
abuse-c:    AC28794-RIPE
mnt-ref:    VIVACOM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VIVACOM-MNT
created:    2015-03-10T11:01:06Z
last-modified: 2020-12-16T12:22:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bodecs Bela
address:    VIVACOM Magyarorszag Kft
address:    Lakatos utca 46.
address:    H-2030 Erd
address:    Hungary
phone:     +36 30 991 2050
nic-hdl:    BB8695-RIPE
mnt-by:     VIVACOM-MNT
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    Please send all abuse and spam complaints to:
remarks:    bodecsb@vivanet.hu
remarks:    ---------------------------------------------
created:    2015-03-17T20:50:48Z
last-modified: 2019-03-04T17:03:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]