| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GPDN-AS AS51889

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51889
as-name:    GPDN-AS
org:      ORG-GPDN1-RIPE
import:     from AS12880 accept ANY
export:     to AS12880 announce AS51889 AS201194 AS48551
import:     from AS41881 accept ANY
export:     to AS41881 announce AS51889 AS201194 AS48551
import:     from AS44889 accept ANY
export:     to AS44889 announce AS51889 AS201194 AS48551
import:     from AS58224 accept ANY
export:     to AS58224 announce AS51889 AS201194 AS48551
import:     from AS49666 accept ANY
export:     to AS49666 announce AS51889 AS201194 AS48551
import:     from AS42337 accept ANY
export:     to AS42337 announce AS51889 AS201194 AS48551
import:     from AS48551 accept AS48551
export:     to AS48551 announce ANY
import:     from AS201194 accept AS201194
export:     to AS201194 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42337 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42337 announce AS51889
admin-c:    AA40103-RIPE
tech-c:     AA40103-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-ir-gpdn-1-MNT
created:    2022-10-28T07:23:32Z
last-modified: 2024-01-10T04:05:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GPDN1-RIPE
org-name:    Gostaresh Pardazesh Dana Negar Co.(PJSC)
country:    IR
org-type:    LIR
address:    No.6 - 2nd Floor - Sarv Avenue - Nelson Mandela St.
address:    1968945611
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982142861234
admin-c:    AA40103-RIPE
tech-c:     AA40103-RIPE
abuse-c:    AR69235-RIPE
mnt-ref:    lir-ir-gpdn-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-ir-gpdn-1-MNT
created:    2022-10-26T15:01:03Z
last-modified: 2022-10-26T15:01:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Administration
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
address:    Tehran
address:    1968945611
address:    No.6 - 2nd Floor - Sarv Avenue - Nelson Mandela St.
phone:     +982142861234
nic-hdl:    AA40103-RIPE
mnt-by:     lir-ir-gpdn-1-MNT
created:    2022-10-26T15:01:02Z
last-modified: 2022-10-26T15:01:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]