| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.252.109 (lg) / ec2-3-234-252-109.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:fc6d::3ea:fc6d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CCIG-BGP AS51879

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51879
as-name:    CCIG-BGP
org:      ORG-CCIG1-RIPE
import:     from AS8246 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8246 announce AS51879
import:     from AS12741 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12741 announce AS51879
admin-c:    GS9994-RIPE
tech-c:     GS9994-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2010-11-22T11:51:47Z
last-modified: 2018-09-04T10:56:08Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-CCIG1-RIPE
org-name:    Call Center Inter Galactica Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul. Rzeznicza 32/33
address:    50-130 Wroclaw
address:    Polska
phone:     +48 71 722 72 00
fax-no:     +48 71 722 72 99
abuse-c:    AR24642-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2010-11-15T09:19:01Z
last-modified: 2017-03-29T10:37:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gabriel Skupien
address:    ul. Mikolaja 8-11, 4th floor
address:    50-125 Wroclaw
address:    Polska
phone:     +48 515 426 060
nic-hdl:    GS9994-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2010-11-15T09:24:29Z
last-modified: 2017-03-29T10:39:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]