| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.58.199 (lg) / ec2-3-239-58-199.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3ac7::3ef:3ac7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CSL-AS AS51840

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51840
as-name:    CSL-AS
org:      ORG-CSL22-RIPE
import:     from AS33874 accept ANY
import:     from AS15735 accept ANY
export:     to AS33874 announce AS51840
export:     to AS15735 announce AS51840
admin-c:    HMD3-RIPE
tech-c:     AS16338-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-CSL-AS
created:    2010-11-15T07:46:43Z
last-modified: 2018-09-04T10:55:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CSL22-RIPE
org-name:    CSL Data Centre Services Limited
country:    MT
org-type:    LIR
address:    Demajo Technology Centre, Dun Karm Street
address:    BKR9038
address:    Birkirkara
address:    MALTA
phone:     +356 79790066
phone:     +35622767676
fax-no:     +35622767654
mnt-ref:    MNT-CSL-AS
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-CSL-AS
admin-c:    CSL53-RIPE
abuse-c:    CA5425-RIPE
created:    2013-05-22T10:47:21Z
last-modified: 2020-12-16T13:27:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Seychell
address:    66, Dun Karm Street, BKARA
phone:     +356 22767000
nic-hdl:    AS16338-RIPE
created:    2010-10-08T09:41:28Z
last-modified: 2017-11-16T07:49:04Z
source:     RIPE
mnt-by:     MNT-CSL-AS
mnt-by:     CSLDC-MNT

person:     Herman Miceli Demajo
address:    M Demajo Group of Companies
address:    Demajo House, Archbishop Street, Valletta
fax-no:     +356 25522302
phone:     +356 25520000
nic-hdl:    HMD3-RIPE
created:    2004-07-02T11:57:36Z
last-modified: 2020-06-04T11:23:45Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     mnt-ozone-rm
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]