| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELZAR-ASN AS51825

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51825
as-name:    TELZAR-ASN
org:      ORG-TITL1-RIPE
import:     from AS5585 accept ANY
import:     from AS3491 accept ANY
import:     from AS1680 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS8551 accept ANY
import:     from AS12400 accept ANY
import:     from AS12849 accept ANY
export:     to AS5585 announce AS51825
export:     to AS3491 announce AS51825
export:     to AS1680 announce AS51825
export:     to AS3356 announce AS51825
export:     to AS8551 announce AS51825
export:     to AS12400 announce AS51825
export:     to AS12849 announce AS51825
import:     from AS208905 accept ANY
export:     to AS208905 announce AS51825
admin-c:    TRD10-RIPE
tech-c:     TRD10-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Telzar-MNT
created:    2010-11-11T14:08:44Z
last-modified: 2021-09-01T13:57:03Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TITL1-RIPE
org-name:    Telzar 019 International Telecommunications Services LTD
country:    IL
org-type:    LIR
address:    16 Zvi Bergman st.
address:    4927973
address:    Petach Tiqva
address:    ISRAEL
phone:     +97239322670
fax-no:     +97235586809
abuse-c:    AR15581-RIPE
mnt-ref:    Telzar-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Telzar-MNT
created:    2010-08-27T09:33:09Z
last-modified: 2020-12-16T12:28:40Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Telzar Ripe DBM
address:    39 Dan St.
address:    Moshav Nechalim
address:    Israel
admin-c:    OS2813-RIPE
admin-c:    TN1768-RIPE
admin-c:    Oc932-RIPE
tech-c:     Oc932-RIPE
tech-c:     OS2813-RIPE
tech-c:     TN1768-RIPE
abuse-mailbox: lir@oasis-tech.net
nic-hdl:    TRD10-RIPE
mnt-by:     Telzar-MNT
created:    2011-10-24T08:48:21Z
last-modified: 2013-04-23T05:22:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]