| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SPORTRADAR-AS AS51776

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51776
as-name:    SPORTRADAR-AS
org:      ORG-SA1759-RIPE
import:     from AS41913 action pref=90; accept ANY
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2914 action pref=100; accept ANY
import:     from AS4809 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3257 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8447 action pref=100; accept ANY
import:     from AS60385 action pref=100; accept AS60385
import:     from AS1211 action pref=80; accept AS-VIX-RS
export:     to AS41913 announce AS51776
export:     to AS3356 announce AS51776
export:     to AS2914 announce AS51776
export:     to AS4809 announce AS51776
export:     to AS3257 announce AS51776
export:     to AS32787 announce AS51776
export:     to AS1299 announce AS51776
export:     to AS8447 announce AS51776
export:     to AS60385 announce any
export:     to AS1211 announce AS51776
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41913 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4809 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44381 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1211 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41913 announce AS51776
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS51776
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS51776
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4809 announce AS51776
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS51776
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS51776
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1211 announce AS51776
mp-export:   afi ipv6 to AS3327 announce {2a06:56c0:11::/48}
mp-export:   afi ipv6 to AS44381 announce {2a06:56c0:12::/48}
admin-c:    SN6379-RIPE
tech-c:     SN6379-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SPORTRADAR-MNT
created:    2012-08-06T06:30:15Z
last-modified: 2021-07-30T09:16:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA1759-RIPE
org-name:    Sportradar AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Feldlistrasse 2
address:    St. Gallen
address:    9000
address:    SWITZERLAND
phone:     +41715177200
admin-c:    SN6379-RIPE
tech-c:     SN6379-RIPE
abuse-c:    SN6379-RIPE
mnt-ref:    SPORTRADAR-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SPORTRADAR-MNT
created:    2015-06-18T12:53:39Z
last-modified: 2020-12-16T12:39:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Sportradar NOC
address:    Sportradar AG
address:    Feldliststrasse 2
address:    CH-9000 St. Gallen
address:    Switzerland
abuse-mailbox: network@sportradar.com
nic-hdl:    SN6379-RIPE
mnt-by:     SPORTRADAR-MNT
created:    2017-08-22T07:26:32Z
last-modified: 2017-08-22T07:36:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]