| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.162.69.45 (lg) / ec2-54-162-69-45.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a2:452d::36a2:452d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CREANOVA-AS AS51765

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51765
as-name:    CREANOVA-AS
descr:     Oy Creanova Hosting Solutions Ltd.
remarks:    creanova.org
org:      ORG-OCNH1-RIPE
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16302 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
import:     from AS47605 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-CREANOVA
export:     to AS6939 announce AS-CREANOVA
export:     to AS16302 announce AS-CREANOVA
export:     to AS47605 announce AS-CREANOVA
admin-c:    IK4883-RIPE
tech-c:     NV8284-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EUHOSTFI-MNT
created:    2010-11-02T10:43:18Z
last-modified: 2019-10-09T07:44:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OCNH1-RIPE
org-name:    Oy Crea Nova Hosting Solution Ltd
country:    FI
org-type:    LIR
address:    Hiomotie 10
address:    00380
address:    Helsinki
address:    FINLAND
phone:     +358407018640
admin-c:    IK4883-RIPE
admin-c:    NV8284-RIPE
tech-c:     IK4883-RIPE
tech-c:     NV8284-RIPE
abuse-c:    AR47565-RIPE
mnt-ref:    CREANOVA-HKI-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CREANOVA-HKI-MNT
created:    2018-07-23T10:26:57Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ilya Kudryavtsev
address:    Hiomotie 10
address:    00380
address:    Helsinki
address:    FINLAND
phone:     +358942451021
nic-hdl:    IK4883-RIPE
mnt-by:     EUHOSTFI-MNT
created:    2018-07-23T10:26:56Z
last-modified: 2019-08-23T06:32:46Z
source:     RIPE

person:     Niko Viskari
address:    Hiomotie 10
address:    00380
address:    Helsinki
address:    FINLAND
phone:     +358942451021
nic-hdl:    NV8284-RIPE
mnt-by:     EUHOSTFI-MNT
created:    2018-07-23T10:26:57Z
last-modified: 2019-08-23T06:33:06Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]