| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FLYNET-AS AS51724

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51724
as-name:    FLYNET-AS
org:      ORG-FLYN1-RIPE
import:     from AS31133 action pref=100; accept ANY
import:     from AS62399 action pref=200; accept ANY
export:     to AS31133 announce AS51724
export:     to AS62399 announce AS51724
admin-c:    FN2211-RIPE
tech-c:     FN2211-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FLYNET-MNT
created:    2010-10-26T11:27:35Z
last-modified: 2020-03-18T02:40:12Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IL432-RIPE

organisation:  ORG-FLYN1-RIPE
org-name:    Flynet Ltd
org-type:    OTHER
address:    634029, Russia, Tomsk, Akademicheskiy street 8/8, office 614
phone:     +7 3822 71-21-96
language:    RU
admin-c:    FN2211-RIPE
abuse-c:    AR21281-RIPE
mnt-ref:    FLYNET-MNT
mnt-by:     FLYNET-MNT
created:    2010-10-19T11:16:07Z
last-modified: 2020-06-21T09:38:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      FLYNET NOC
address:    634029, Russia, Tomsk, Akademicheskiy street 8/8, office 614
nic-hdl:    FN2211-RIPE
mnt-by:     FLYNET-MNT
created:    2013-04-15T13:04:29Z
last-modified: 2019-11-27T10:21:55Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +7 3822 712196
abuse-mailbox: abuse@flynet.pro
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]