| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  genfin AS51719

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51719
as-name:    genfin
org:      ORG-UF2-RIPE
import:     from AS8764
        action pref=100;
        accept ANY
export:     to AS8764
        announce AS51719
import:     from AS15440
        action pref=90;
        accept ANY
export:     to AS15440
        announce AS51719
admin-c:    GfA1-RIPE
tech-c:     GfA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TELECOMLT-MNT
created:    2010-10-25T15:44:08Z
last-modified: 2018-09-04T10:55:18Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LT1-RIPE

organisation:  ORG-UF2-RIPE
org-name:    UAB "General Financing"
org-type:    OTHER
address:    Perkunkiemio 3, Vilnius
address:    Lithuania
admin-c:    GfA1-RIPE
tech-c:     GfA1-RIPE
abuse-c:    GfA1-RIPE
mnt-ref:    TELECOMLT-MNT
mnt-by:     TELECOMLT-MNT
created:    2010-10-04T08:11:21Z
last-modified: 2014-04-01T06:52:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      General financing Admin
address:    UAB General financing
address:    Perkunkiemio 3, Vilnius
address:    Lithuania
admin-c:    LTIN3-RIPE
tech-c:     LTIN3-RIPE
nic-hdl:    GfA1-RIPE
mnt-by:     TELECOMLT-MNT
created:    2010-03-16T07:30:51Z
last-modified: 2010-03-16T07:30:51Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@gf.lt
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]