| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.214.224.207 (lg) / ec2-3-214-224-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d6:e0cf::3d6:e0cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MUCHA-AS AS51717

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51717
as-name:    MUCHA-AS
org:      ORG-MUC4-RIPE
import:     from AS48424 accept any
export:     to AS48424 announce AS51717
export:     to AS12741 announce AS51717
import:     from AS12741 accept any
import:     from AS5588 accept any
export:     to AS5588 announce AS51717
admin-c:    MM25955-RIPE
tech-c:     MM25955-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     MUCHA-MNT
created:    2010-10-25T14:08:35Z
last-modified: 2019-04-12T12:24:38Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-MUC4-RIPE
org-name:    MUCHA Pawel Mucha, Marcin Mucha SC
org-type:    OTHER
address:    ul. Turowska 1
address:    59-900 Zgorzelec
address:    Poland
phone:     +48 75 77 50 530
abuse-c:    AR18553-RIPE
admin-c:    MM25955-RIPE
tech-c:     MM25955-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-ref:    MUCHA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     MUCHA-MNT
created:    2010-10-13T10:44:52Z
last-modified: 2017-11-22T09:00:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Mucha
address:    MUCHA Pawel Mucha, Marcin Mucha SC
address:    ul. Turowska 1
address:    59-900 Zgorzelec
address:    Poland
phone:     +48 75 77 50 530
remarks:    Please send SPAM reports to noc@hostings.pl
remarks:    Please send Abuse reports to noc@hostings.pl
nic-hdl:    MM25955-RIPE
mnt-by:     MUCHA-MNT
created:    2010-11-03T11:10:50Z
last-modified: 2013-11-29T12:55:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]