| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.219.31.204 (lg) / ec2-3-219-31-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3db:1fcc::3db:1fcc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  COMPUTARIS-AS AS51709

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51709
as-name:    COMPUTARIS-AS
remarks:    Str. Gheorghe Manu Nr. 5
remarks:    Bucuresti Sector 1 010442
import:     from AS21294 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39737 action pref=100; accept ANY
export:     to AS21294 announce AS51709
export:     to AS39737 announce AS51709
admin-c:    SD4376-RIPE
tech-c:     SD4376-RIPE
org:      ORG-CRS5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COMPUTARIS-ROMANIA-MNT
created:    2010-10-25T10:56:09Z
last-modified: 2018-09-04T10:55:15Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ATAS1-RIPE

organisation:  ORG-CRS5-RIPE
org-name:    COMPUTARIS ROMANIA S.R.L.
org-type:    OTHER
address:    Str. Gheorghe Manu Nr.5
address:    Bucuresti Sector 1 010442
address:    Romania
phone:     +40-21-2045200
fax-no:     +40-21-2045201
abuse-c:    AR20122-RIPE
admin-c:    SD4376-RIPE
tech-c:     SD4376-RIPE
mnt-by:     COMPUTARIS-ROMANIA-MNT
mnt-ref:    COMPUTARIS-ROMANIA-MNT
created:    2010-10-22T08:32:42Z
last-modified: 2014-04-01T08:06:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     SERGIU DUNCA
address:    COMPUTARIS ROMANIA S.R.L.
address:    Str. Gheorghe Manu Nr.5
address:    Bucuresti Sector 1 010442
phone:     +40-21-2045200
fax-no:     +40-21-2045201
nic-hdl:    SD4376-RIPE
mnt-by:     COMPUTARIS-ROMANIA-MNT
created:    2008-10-07T11:20:01Z
last-modified: 2010-10-22T12:05:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]