| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.248 (lg) / ec2-44-212-99-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63f8::2cd4:63f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASNETZFABRIK AS51699

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51699
as-name:    ASNETZFABRIK
descr:     NETZFABRIK UG (haftungsbeschraenkt)
remarks:
remarks:    NETZFABRIK Global Backbone
remarks:    https://netzfabrik.com/
remarks:
remarks:    Please find our peering details at
remarks:    https://as51699.peeringdb.com/
remarks:
remarks:    We have an open peering policy and would like to peer with
remarks:    you. Please send requests to peering@netzfabrik.com.
remarks:
remarks:    Upstreams
remarks:    ----------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    +++ GHOSTnet GmbH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12586 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12586 announce AS-NETZFABRIK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12586 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12586 announce AS-NETZFABRIK
remarks:
remarks:    +++ meerfarbig GmbH & Co. KG
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34549 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34549 announce AS-NETZFABRIK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34549 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34549 announce AS-NETZFABRIK
remarks:
remarks:    +++ Hurricane Electric LLC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-NETZFABRIK
remarks:
remarks:
remarks:    KleyReX Frankfurt Peers
remarks:    ----------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    +++ KleyReX Routeserver 1
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31142 accept AS-KLEYREX-RS1
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31142 announce AS-NETZFABRIK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31142 accept AS-KLEYREX-RS1
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31142 announce AS-NETZFABRIK
remarks:
remarks:    +++ KleyReX Routeserver 2
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31142 accept AS-KLEYREX-RS2
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31142 announce AS-NETZFABRIK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31142 accept AS-KLEYREX-RS2
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31142 announce AS-NETZFABRIK
remarks:
remarks:    +++ Giuliano Schindler
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS203155 accept AS203155
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS203155 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203155 accept AS203155
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS203155 announce ANY
remarks:
remarks:    +++ Got-root Networks
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS135164 accept AS-GOTROOT
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS135164 announce AS-NETZFABRIK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS135164 accept AS-GOTROOT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS135164 announce AS-NETZFABRIK
remarks:
remarks:    +++ Patrick Velder
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS62078 accept AS-VELDER
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS62078 announce AS-NETZFABRIK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62078 accept AS-VELDER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62078 announce AS-NETZFABRIK
remarks:
remarks:    +++ Marvin Huebel
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS204254 accept AS-HUEBEL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS204254 announce AS-NETZFABRIK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS204254 accept AS-HUEBEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS204254 announce AS-NETZFABRIK
remarks:
remarks:    +++ M&M Networks
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS206499 accept AS-MMNETWORKS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS206499 announce AS-NETZFABRIK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206499 accept AS-MMNETWORKS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206499 announce AS-NETZFABRIK
remarks:
remarks:    +++ Cloudflare, Inc.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13335 accept AS13335
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13335 announce AS-NETZFABRIK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-NETZFABRIK
remarks:
remarks:    +++ Smart Internet Solutions UG (haftungsbeschraenkt)
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS202265 accept AS202265
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS202265 announce AS-NETZFABRIK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202265 accept AS202265
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202265 announce AS-NETZFABRIK
remarks:
remarks:    +++ Hurricane Electric LLC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6939 announce AS-NETZFABRIK
remarks:
remarks:    BGP Communities
remarks:    ----------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    tbd
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------------
remarks:
admin-c:    GSNF
tech-c:     GSNF
org:      ORG-NA793-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     sinavps-mnt
mnt-by:     NETZFABRIK
created:    2016-06-27T12:39:13Z
last-modified: 2021-09-01T20:38:21Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MSN7-RIPE

organisation:  ORG-NA793-RIPE
org-name:    Giuliano Schindler
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Charlottenstr. 8
address:    51149 Koeln
address:    Germany
admin-c:    GSNF
tech-c:     GSNF
abuse-c:    NFK-RIPE
mnt-ref:    NETZFABRIK
mnt-ref:    MNT-VSERVER
mnt-by:     NETZFABRIK
created:    2016-02-28T19:14:14Z
last-modified: 2022-12-01T17:20:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Giuliano Schindler
address:    NETZFABRIK UG (haftungsbeschraenkt)
address:    Charlottenstr. 8
address:    51149 Koeln
address:    Germany
phone:     +49 2203 5710500
nic-hdl:    GSNF
mnt-by:     NETZFABRIK
created:    2015-12-31T14:08:45Z
last-modified: 2018-07-05T06:40:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]