| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ACTIVEHOST-RU-AS AS51698

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51698
as-name:    ACTIVEHOST-RU-AS
org:      ORG-RL163-RIPE
export:     to AS57724 announce AS51698
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS51698
import:     from AS49063 action pref=120; accept ANY
export:     to AS49063 announce AS51698
import:     from AS199599 action pref=90; accept ANY
export:     to AS199599 announce AS51698
admin-c:    AAC153-RIPE
tech-c:     ATD26-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ACTIVEHOST-RU-LLC
created:    2010-10-21T12:17:32Z
last-modified: 2022-03-21T21:08:24Z
source:     RIPE # Filtered
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49063 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49063 announce AS51698
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199599 action pref=90; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199599 announce AS51698

organisation:  ORG-RL163-RIPE
org-name:    "ActiveHost RU" LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Derbenevskaya nab. 7, bld. 9
address:    115114
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74959882262
fax-no:     +74959882262
admin-c:    AAC153-RIPE
tech-c:     ATD26-RIPE
abuse-c:    AR18061-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-ACTIVEHOST-RU-LLC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ACTIVEHOST-RU-LLC
created:    2013-11-12T10:43:56Z
last-modified: 2020-12-16T12:41:35Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ActiveHost administrative contacts
address:    Moscow, Russian Federation
address:    Derbenevskaya nab. 7, bld. 9
nic-hdl:    AAC153-RIPE
admin-c:    RR13132-RIPE
mnt-by:     MNT-ACTIVEHOST-RU-LLC
created:    2020-04-11T10:44:38Z
last-modified: 2020-04-16T11:41:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ActiveHost technical contacts
address:    42, Kalvariyskaya str.
address:    220073, Minsk, Belarus
tech-c:     AP9797-RIPE
tech-c:     ET4509-RIPE
nic-hdl:    ATD26-RIPE
mnt-by:     MNT-ACTIVEHOST-RU-LLC
created:    2016-08-10T08:48:35Z
last-modified: 2020-04-16T11:42:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]