| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HCN-NET AS51669

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51669
as-name:    HCN-NET
org:      ORG-HCNL2-RIPE
admin-c:    SA40068-RIPE
tech-c:     SA40068-RIPE
import:     from AS50060 accept AS50060
import:     from AS31500 accept AS-GLOBAL-IX
import:     from AS31133 accept ANY
import:     from AS20764 accept ANY
import:     from AS3216 accept ANY
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS50060 announce AS51669
export:     to AS31500 announce AS51669
export:     to AS31133 announce AS51669
export:     to AS20764 announce AS51669
export:     to AS3216 announce AS51669
export:     to AS8631 announce AS51669
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HCN-MNT
created:    2010-10-18T11:37:19Z
last-modified: 2020-01-27T15:37:40Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HCNL2-RIPE
org-name:    Home Computer Networks ltd.
country:    RU
org-type:    LIR
address:    10 Rzhevskaya Street
address:    170023
address:    Tver
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74822493500
abuse-c:    AC28085-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    HCN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HCN-MNT
created:    2014-07-08T08:49:05Z
last-modified: 2020-12-16T13:14:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Samsonov Aleksandr
address:    10 Rzhevskaya St., Tver, Russia
phone:     +74822493500
nic-hdl:    SA40068-RIPE
mnt-by:     HCN-MNT
created:    2020-01-27T12:04:47Z
last-modified: 2020-01-27T12:04:47Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]