| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Suvorovo AS51660

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51660
as-name:    Suvorovo
org:      ORG-SA4150-RIPE
import:     from AS41313 accept ANY
export:     to AS41313 announce AS51660
import:     from AS8717 accept ANY
export:     to AS8717 announce AS51660
admin-c:    STD
tech-c:     STD
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NOVATEL-MNT
created:    2018-05-14T12:21:30Z
last-modified: 2020-11-16T18:03:14Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NA318-RIPE

organisation:  ORG-SA4150-RIPE
org-name:    Suvorovo NET Ltd
org-type:    OTHER
address:    Suvorovo, Varna, Bulgaria
abuse-c:    SA38841-RIPE
mnt-ref:    NOVATEL-MNT
mnt-by:     NOVATEL-MNT
created:    2018-05-10T08:26:34Z
last-modified: 2018-05-11T12:41:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stoyan Dachev
address:    Suvorovo, Varna, Bulgaria
phone:     +359898732565
nic-hdl:    STD
mnt-by:     stdachev
created:    2015-03-06T14:18:08Z
last-modified: 2015-03-07T08:28:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]