| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.106.142 (lg) / ec2-18-207-106-142.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:6a8e::12cf:6a8e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PRESNET-AS AS51653

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51653
as-name:    PRESNET-AS
org:      ORG-Ps66-RIPE
import:     from AS31117 accept ANY
export:     to AS31117 announce AS51653
import:     from AS48326 accept ANY
export:     to AS48326 announce AS51653
admin-c:    RJ1744-RIPE
tech-c:     RJ1744-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PRES-MNT
created:    2010-10-14T11:28:00Z
last-modified: 2018-09-04T10:54:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Ps66-RIPE
org-name:    PRESNET s.r.o.
org-type:    LIR
address:    Strojnicka 2434/1
address:    08006
address:    Presov
address:    SLOVAKIA
phone:     +421512909091
fax-no:     +421517700539
abuse-c:    AR17290-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PRES-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PRES-MNT
created:    2010-03-04T12:23:14Z
last-modified: 2020-09-03T08:30:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Radovan Jakubko
address:    Strojnicka 2434/1
address:    080 06 Presov
address:    Slovakia
phone:     +421513339090
nic-hdl:    RJ1744-RIPE
created:    2010-04-10T18:29:23Z
last-modified: 2018-09-11T08:34:34Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-PRESNET
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]