| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.215.182.36 (lg) / ec2-3-215-182-36.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d7:b624::3d7:b624 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SERVERS-ASN AS51609

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51609
as-name:    SERVERS-ASN
org:      ORG-CSL23-RIPE
import:     from AS199099 accept ANY
export:     to AS199099 announce AS51609
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS51609
import:     from AS198934 accept ANY
export:     to AS198934 announce AS51609
admin-c:    DDUK24-RIPE
tech-c:     DDUK24-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TCOM
created:    2014-11-04T09:17:33Z
last-modified: 2018-09-04T11:30:06Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-JAGH1-RIPE

organisation:  ORG-CSL23-RIPE
org-name:    CLICKCLOUD SERVERS LTD
org-type:    OTHER
address:    CLICKCLOUD SERVERS LTD
address:    David Dominguez
address:    Calle Doutor Maceira N?13, 3?F
address:    15706
address:    Santiago de Compostela
address:    SPAIN
phone:     +34678540114
abuse-c:    CCS2013-RIPE
mnt-ref:    MNT-CLICKCLOUDSERVERS
mnt-by:     MNT-CLICKCLOUDSERVERS
created:    2013-10-30T10:48:48Z
last-modified: 2017-10-30T14:51:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     David Dominguez
address:    145-157 St John Street
phone:     +34690993142
nic-hdl:    DDUK24-RIPE
mnt-by:     MNT-CLICKCLOUDSERVERS
created:    2013-11-01T01:12:19Z
last-modified: 2013-11-01T01:12:19Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]