| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DRW-ISRAEL AS51587

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51587
as-name:    DRW-ISRAEL
org:      ORG-DIL31-RIPE
import:     from AS12400 accept ANY
export:     to AS12400 announce AS51587
import:     from AS205209 accept ANY
export:     to AS205209 announce AS51587
admin-c:    TM11323-RIPE
tech-c:     TM11323-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-il-drwisrael-1
created:    2019-07-24T12:46:08Z
last-modified: 2019-07-24T12:46:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DIL31-RIPE
org-name:    DRW ISRAEL LTD
org-type:    LIR
address:    540 W Madison St, suite 2500
address:    IL 60661
address:    Chicago
address:    UNITED STATES
admin-c:    TM11323-RIPE
tech-c:     TM11323-RIPE
abuse-c:    AR53741-RIPE
mnt-ref:    mnt-il-drwisrael-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-il-drwisrael-1
created:    2019-07-08T09:23:59Z
last-modified: 2019-07-08T09:24:01Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +1 3125423256

person:     Trish May
address:    540 W Madison St, suite 2500
address:    IL 60661
address:    Chicago
address:    UNITED STATES
phone:     +1 3125423256
nic-hdl:    TM11323-RIPE
mnt-by:     mnt-il-drwisrael-1
created:    2019-07-08T09:23:57Z
last-modified: 2019-07-08T09:23:58Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]