| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-PREFERENCE AS51555

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51555
as-name:    ASN-PREFERENCE
org:      ORG-PS453-RIPE
sponsoring-org: ORG-JAGH1-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS174 announce AS51555
import:     from AS198479 accept ANY
export:     to AS198479 announce AS51555
export:     to AS8220 announce AS51555
admin-c:    JSD31-RIPE
tech-c:     JSD31-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-es-ipconsulting-1
created:    2022-04-28T14:19:15Z
last-modified: 2022-06-29T06:14:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PS453-RIPE
org-name:    PREFERENCE SL
org-type:    OTHER
address:    RONDA GUGLIELMO MARCONI 9
address:    46980 - PATERNA
address:    VALENCIA - SPAIN
abuse-c:    ACRO47831-RIPE
mnt-ref:    mnt-es-ipconsulting-1
mnt-by:     mnt-es-ipconsulting-1
created:    2022-04-26T09:39:23Z
last-modified: 2022-04-26T09:39:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Josep Serrano Diaz
address:    RONDA GUGLIELMO MARCONI 9
address:    46980 - PATERNA
address:    VALENCIA - SPAIN
phone:     +34963389966
nic-hdl:    JSD31-RIPE
mnt-by:     mnt-es-ipconsulting-1
created:    2022-04-26T09:36:59Z
last-modified: 2022-04-26T09:36:59Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]