| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BITFACTOR-AS AS51541

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51541
as-name:    BITFACTOR-AS
org:      ORG-BS613-RIPE
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE
import:     from AS8953 accept ANY
export:     to AS8953 announce AS51541
import:     from AS20616 accept ANY
export:     to AS20616 announce AS51541
admin-c:    RS26400-RIPE
tech-c:     RS26400-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BITFACTOR-MNT
created:    2022-11-03T09:53:31Z
last-modified: 2022-11-03T09:53:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BS613-RIPE
org-name:    Bitfactor SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Pierre de Coubertin 3-5 Office Building
address:    Bucuresti Sector 2 021901 Romania
phone:     +40.745132054
admin-c:    RS26400-RIPE
tech-c:     RS26400-RIPE
abuse-c:    BS12870-RIPE
mnt-by:     BITFACTOR-MNT
mnt-ref:    BITFACTOR-MNT
created:    2022-11-01T14:05:17Z
last-modified: 2022-11-03T09:53:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Radu Sitaru
address:    Bitfactor SRL
address:    Pierre de Coubertin 3-5 Office Building
address:    Bucuresti Sector 2 021901 Romania
phone:     +40.745132054
nic-hdl:    RS26400-RIPE
mnt-by:     BITFACTOR-MNT
created:    2022-11-01T14:05:17Z
last-modified: 2022-11-01T14:06:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]