| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VEGA-NET-AS AS51515

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51515
as-name:    VEGA-NET-AS
org:      ORG-VL75-RIPE
import:     from AS20485 action pref=90; accept ANY
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43213 action pref=20; accept AS-EKTROUTESERVER
export:     to AS20485 announce AS51515
export:     to AS12389 announce AS51515
export:     to AS43213 announce AS51515
admin-c:    KP2103-RIPE
tech-c:     KP2103-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-KP2103-RIPE
created:    2010-09-15T08:36:14Z
last-modified: 2018-11-26T04:49:47Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VL75-RIPE
org-name:    Vega-Service, LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Lenina street 34
address:    456770
address:    Snezhinsk
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +73514626754
fax-no:     +73514692701
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-KP2103-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-KP2103-RIPE
abuse-c:    SA31381-RIPE
created:    2010-08-20T13:25:43Z
last-modified: 2020-12-16T12:22:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Konstantin Pryahin
address:    Lenina street 34
mnt-by:     MNT-KP2103-RIPE
phone:     +73514692701
nic-hdl:    KP2103-RIPE
created:    2010-08-21T07:11:04Z
last-modified: 2018-11-15T03:52:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]