| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.92.164.9 (lg) / ec2-54-92-164-9.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365c:a409::365c:a409 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AGTS-AS AS51495

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51495
as-name:    AGTS-AS
org:      ORG-TNOA1-RIPE
import:     from AS20661 accept AS20661
export:     to AS20661 announce ANY
import:     from AS20661 accept ANY
import:     from AS9198 accept ANY
export:     to AS9198 announce AS-AGTS
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS-AGTS
import:     from AS205471 accept AS205471
export:     to AS205471 announce ANY
import:     from AS29049 accept ANY
export:     to AS29049 announce AS-AGTS
import:     from AS59974 accept AS59974
export:     to AS59974 announce AS-AGTS
admin-c:    TNOA1-RIPE
tech-c:     TNOA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     MNT-AGTS
created:    2016-06-28T13:51:55Z
last-modified: 2021-12-09T13:37:31Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE

organisation:  ORG-TNOA1-RIPE
org-name:    Telephone Network of Ashgabat CJSC
org-type:    OTHER
phone:     +99312499393
address:    Turkmenistan, Ashgabat, A.Nyyazov avenue, 104
admin-c:    TNOA1-RIPE
tech-c:     TNOA1-RIPE
abuse-c:    TNOA1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2016-06-27T18:33:09Z
last-modified: 2021-12-16T13:07:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Telephone Network of Ashgabat CJSC NOC
address:    Turkmenistan, Ashgabat, A.Nyyazov avenue, 104
admin-c:    KM9190-RIPE
tech-c:     AB34602-RIPE
nic-hdl:    TNOA1-RIPE
abuse-mailbox: noc@agts.tv
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2016-06-27T18:33:09Z
last-modified: 2021-12-16T13:07:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]