| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.75.52 (lg) / ec2-3-239-75-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4b34::3ef:4b34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SYSGROUP-WALES AS51491

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51491
as-name:    SYSGROUP-WALES
org:      ORG-SP277-RIPE
import:     from AS39537 accept ANY
export:     to AS39537 announce AS51491
admin-c:    MC31288-RIPE
tech-c:     MC31288-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SYSGROUP-MNT
created:    2016-12-20T08:37:55Z
last-modified: 2020-06-02T09:28:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SP277-RIPE
org-name:    SysGroup plc
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Walker House
        Exchange Flags
address:    L2 3YL
address:    Liverpool
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44.1515591777
admin-c:    MC31288-RIPE
admin-c:    AB6335-RIPE
tech-c:     MC31288-RIPE
tech-c:     AB6335-RIPE
abuse-c:    AR38690-RIPE
mnt-ref:    MNT-NETPLAN
mnt-ref:    SYSGROUP-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SYSGROUP-MNT
created:    2016-12-15T08:39:05Z
last-modified: 2020-12-16T12:33:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Matt Collier
address:    Walker House, Exchange Flags
address:    L2 3YL
address:    Liverpool
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44.1515591777
nic-hdl:    MC31288-RIPE
mnt-by:     SYSGROUP-MNT
created:    2016-12-15T08:39:05Z
last-modified: 2017-03-03T12:13:07Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]