| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UK-TS-AS AS51489

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51489
as-name:    UK-TS-AS
import:     from AS8220 accept any
import:     from AS5089 accept any
export:     to AS8220 announce AS51489
export:     to AS5089 announce AS51489
org:      ORG-TL178-RIPE
admin-c:    UN1413-RIPE
tech-c:     UN1413-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TSUK-MNT
created:    2010-09-07T15:44:44Z
last-modified: 2020-10-09T07:15:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TL178-RIPE
org-name:    T-Systems Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    21st Floor, Euston Tower, 286 Euston Road
address:    NW1 3DP
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 7956 401 424
admin-c:    MP32735-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TSUK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TSUK-MNT
abuse-c:    AR17964-RIPE
created:    2010-08-26T10:12:34Z
last-modified: 2021-12-08T13:05:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      UK-TS NetMaster
address:    T-Systems Limited
address:    PU Managed Infrastructure Services and Private Cloud
address:    Private Cloud & Platform Services
address:    20 Rathbone Place
address:    W1T 1HY London
address:    United Kingdom
remarks:    +---------------------------------------------+
remarks:    | In case of abuse contact abuse@telekom.de |
remarks:    | For all other contact lirsczn@t-systems.com |
remarks:    +---------------------------------------------+
abuse-mailbox: abuse@telekom.de
admin-c:    PS10754-RIPE
admin-c:    MP32735-RIPE
tech-c:     PS10754-RIPE
tech-c:     MP32735-RIPE
mnt-by:     TSUK-MNT
nic-hdl:    UN1413-RIPE
created:    2010-08-26T16:21:16Z
last-modified: 2021-12-08T13:05:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]