| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.92.164.9 (lg) / ec2-54-92-164-9.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365c:a409::365c:a409 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TKANDALAKSHA-AS AS51477

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51477
as-name:    TKANDALAKSHA-AS
org:      ORG-TK24-RIPE
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12389 announce AS51477
import:     from AS20485 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20485 announce AS51477
admin-c:    VK1936-RIPE
tech-c:     VK1936-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TR-MNT
created:    2010-09-02T14:29:56Z
last-modified: 2018-09-04T10:53:55Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE

organisation:  ORG-TK24-RIPE
org-name:    Teleradiokompaniya Kandalaksha Ltd
org-type:    OTHER
address:    Novaya str., 10-30
address:    Kandalaksha, 184049, Russia
abuse-c:    AR20676-RIPE
mnt-ref:    TR-MNT
mnt-by:     TR-MNT
created:    2010-08-02T10:31:03Z
last-modified: 2014-04-16T07:16:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladislav Kirillov
address:    Kosmonavtov Str., 15
address:    Apatity, Russia
phone:     +7 81555 7-68-98
nic-hdl:    VK1936-RIPE
created:    2010-07-30T07:57:23Z
last-modified: 2016-04-06T18:49:17Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]